"extravagance" - Ungersk översättning

EN

"extravagance" på ungerska

volume_up
extravagance {substantiv}

EN extravagance
volume_up
{substantiv}

extravagance (även: dissipation, lavishness, prodigality, wastage)
volume_up
tékozlás {substantiv}
Maybe the raucous extravagance was even in his honor.
Tán ez a szertelen tékozlás is az ő tiszteletére szólt.
extravagance (även: excessiveness, extreme, rampancy)
volume_up
szertelenség {substantiv}
extravagance
volume_up
különcködés {substantiv}
extravagance (även: lavishness, prodigality, wastage, waste)
volume_up
pazarlás {substantiv}
Micsoda pazarlás ennyi bársony!
Lestat had always known how to steal from victims chosen for sumptuous dress and other promising signs of extravagance.
Lestat mindig tudta, miképp lopja meg azokat az áldozatait, akiket gazdag ruházatuk vagy a pazarlás egyéb biztató jelei alapján szemelt ki magának.

Synonymer (engelska) till "extravagance":

extravagance

Användningsexempel för "extravagance" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHe cares much more about living a life of personal luxury and extravagance.
Az már sokkal inkább fontos neki, hogy ő maga fényűző luxusban élhessen.
EnglishIf their husbands cannot afford to pay for their frantic extravagance, they will sell themselves.
Ha férjük nem győzi pénzzel eszeveszett fényűzésüket, eladják magukat.
EnglishEven after that extravagance he still had well over ten pounds in hand - or rather, well over five pounds.
És még ezután a dőzsölés után is több mint tíz fontja maradt na jó, több, mint öt.
EnglishJumping at five hundred feet made the use of a backup chute a useless extravagance.
Kisegítő ernyő használata ilyen kis magasságból történő ugrás esetében haszontalan extravagancia lett volna.
EnglishHe had squandered five pounds in senseless extravagance, he had robbed Julia, he had insulted Rosemary.
Elszórt öt fontot a puszta költekezés kedvéért, megrabolta Júliát, megsértette Rosemaryt.
EnglishFalu Ffail was notable not only for its gardens but also for the pomp and extravagance of its many pageants.
Falu Ffail nem csupán kertjéről volt híres, hanem számtalan rendezvénye pompájáról és hóbortosságáról.
EnglishIt had been an extravagance, but an exciting extravagance.
Könnyelmű lépés volt, de felvillanyozó könnyelműség.
EnglishMean, you say, when it's because of you and your senseless extravagance that there's a mortgage on Horbury.
Rám mondod, hogy kicsinyes vagyok, amikor miattad, a te esztelen költekezésed miatt van jelzálog a birtokon?
EnglishThe whole point of extravagance is to act like a fool and feel like a fool, but enjoy it.
A tékozlásnak az az értelme, hogy az ember úgy viselkedjen, mint egy bolond, bolondnak is érezze magát, de közben élvezze a dolgot.
EnglishAll the delights of life in Paris seemed to be implied by this visible and manifest sign of luxury and extravagance.
Pazar életmód fényűzését fitogtatja az ilyen fogat, amely Párizsban a nagyúri jólét természetes velejárója.
EnglishAs First Minister he would have a minor palace, but to him it would be mere empty, meaningless extravagance.
A főminisztereknek egy kisebb palota járt, de az ő szemében az ilyesmi csupán üres, felesleges különcségnek számított.
EnglishIf only someone would invent a new extravagance.'
Bárcsak kitalálna valaki egy új hóbortot!
EnglishIs there any extravagance in entropy?
Lehet tékozlásnak nevezni az energiaveszteséget?
EnglishThey are a reminder of our extravagance.
EnglishSimilarly, he often used a mildness close upon diffidence to disguise his true boldness, which was almost an extravagance of bravado.
Ugyanígy gyakran félénkséggel határos szelídséget alkalmazott merészsége leplezésére, amely néha a vakmerőségbe is átcsapott.
EnglishIt is not a compromise that British Conservatives are particularly pleased with and I was proud to vote against EU extravagance.
A brit konzervatívok nem elégedettek ezzel a kompromisszummal, és én büszke vagyok, hogy az EU túlzott költekezése ellen szavaztam.
EnglishLinge Chen did not wish to be accused of favoritism or extravagance, not at this time, when he was hoping to bring down Farad Sinter on the same charge.
Most nem kerülhetett sor ilyesmire, semmiképpen sem, hiszen éppen arra készült, hogy hasonló vádakkal illesse Farad Sintert.
EnglishThey tended to behave insolently towards their elders, particularly men towards whom they knew Augustus would secretly like them to behave so, and to live with great extravagance.
Igen tiszteletlenül viselkedtek az idősebbekkel szemben, főleg olyanokkal, akikről tudták, hogy Augustus nem sokra tartja őket.
EnglishVisbhume appeared, marching smartly to the meter of his music, with an occasional caper of sheer extravagance, when he struck some phrase he considered particularly felicitous.
A következő pillanatban megjelent Visbhume a kanyarban, ezüstsípja hangjára masírozva, és amikor olyan részhez ért a dallamban, amit különösen kedvelt, azt alaposan kicifrázta.
EnglishThe extravagance and general profligacy which he scrupled not to lay at Mr.
A tékozló és feslett életmód, amellyel Darcy nem átallotta Wickhamet vádolni, rendkívül megdöbbentette a leányt, annál is inkább, mert nem volt semmiféle ellenkező bizonyítéka.