"experiment" - Ungersk översättning

EN

"experiment" på ungerska

volume_up
experiment {substantiv}

EN experiment
volume_up
{substantiv}

experiment (även: attempt, essay, go, proof)
volume_up
kísérlet {substantiv}
The communist experiment was not the answer there, but neither was the neo-liberal experiment.
A kommunista kísérlet nem jelentett megoldást a helyzetre, de a neoliberális kísérlet sem.
The experiment went on through the late eighties and early nineties.
- A kísérlet a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején is folytatódott.
Such an experiment unfolded during the settlement of Polynesia.
Ilyen kísérlet lehet Polinézia elfoglalása.

Synonymer (engelska) till "experiment":

experiment

Användningsexempel för "experiment" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSo, what have I learned from this experiment that I would like to tell the world?
Szóval, mit tanultam ebből a kísérletből amit el szeretnék mondani a világnak?
EnglishI knew by experiment that on a dark night you can never see a man at twenty paces.
Tapasztalatból tudtam, hogy a sötét éjszakában húsz lépésről láthatatlan az ember.
EnglishWe decided to do a little experiment, and we picked jam for our experiment.
Elhatároztuk, hogy végzünk egy kis kísérletet, amihez kiválasztottuk a dzsemeket.
EnglishIt seems like a perfectly controlled experiment in the evolution of human societies.
Tökéletesen kontrollált kísérletnek tűnik az emberi társadalmak evolúciójában.
EnglishHere in Britain, I put out a call for British grandmothers, after my Kuppam experiment.
Itt Nagy-Britanniában hirdetésben kerestem brit nagymamákat, a kísérletem után.
EnglishIt was a famous experiment in industrial democracy, but I had never heard of it before.
Az ipari demokrácia híres kísérlete volt, de mindaddig a hírét sem hallottam.
EnglishI wonder if I might suggest a little experiment, if you can spare one of them?
Vajon javasolhatnék-e egy kis kísérletet, ha egyiküket nélkülözni tudja?
EnglishIt is therefore important to be able to experiment with new forms of aid.
Ezért fontos, hogy képesek legyünk a segélynyújtás új formáival kísérletezni.
EnglishThen one day a doubter decides to see for himself and performs the experiment-on him.
Egyszer aztán valaki kíváncsi lesz, és rajta deríti ki, hogy mi az igazság.
EnglishNow, I'm going to try a trick, and recreate an experiment from this morning.
Most kipróbálok egy trükköt, és újra megcsinálom a ma reggeli kísérletet.
EnglishI satisfied myself of that by a little experiment the other day - you remember, doctor?
Erről meggyőződtem a minap, azzal a kis kísérlettel... emlékszik rá, doktor?
EnglishIf you still don't believe me, we conducted the experiment also in the Korean Peninsula.
Ha még mindig nem hisznek, a kísérletet szintén végrehajtottuk a Koreai-félszigeten.
EnglishHe closes it down for five months to experiment with a full kitchen staff.
Öt hónapra bezárja, hogy hogy kísérleteket végezzen a konyhán dolgozókkal.
EnglishI'd likeyou all to do an experiment on a plant, something that may benefit mankind.
Szeretném, ha kísérleteznétek egy növénnyel, valamivel, ami az emberiség hasznára válhat.
EnglishIt was I and a few others whom you hired to help with your 'experiment.'
Én tettem, meg még néhányan, akiket felbérelt, hogy segítsék a "kísérletét".
EnglishBut I thought, no, no, experiment with resins, experiment with polymers.
De aztán: nem, nem, kísérletezzünk gyantával, kísérletezzünk polimerekkel.
EnglishSo, I'll show -- well, this is science, so we'll do a controlled experiment.
Megmutatom -- ez tudomány, tehát elvégzünk egy ellenőrzött kísérletet.
English' 'Sephrenia,' he said a bit critically, 'was I some sort of an experiment?
Sephrenia, te kísérletezel velem? kérdezte némileg ingerülten Sparhawk.
EnglishPublic broadcasters will be able to experiment freely with new projects.
A közszolgálati műsorszolgáltatók bátran kísérletezhetnek új projektekkel.
EnglishSo we decided not to throw the guy out and to rerun the experiment.
Ezért elhatároztuk, hogy nem dobjuk ki a pasast, hanem megismételjük a kísérletet.