"experience" - Ungersk översättning

EN

"experience" på ungerska

volume_up
experience {substantiv}

EN experience
volume_up
{substantiv}

experience (även: knowledge, observations)
volume_up
tapasztalat {substantiv}
Wisdom depends on experience, and not just any experience.
A bölcsesség alapja a tapasztalat, és nem akármilyen tapasztalat.
Experience and logical deduction, without benefit of psychohistory.
Ezeknek a jóslatoknak tapasztalat, és logikus következtetések képezik az alapját.
It is good to revisit this regulation after seven years of practical experience.
Hét év gyakorlati tapasztalat után hasznos a rendelet újbóli áttekintése.
experience
volume_up
élmény {substantiv}
It must have been a distressing experience, said the young man sympathetically.
- Bizonyára szörnyű élmény volt - jegyezte meg a fiatalember részvevően.
I would like to start with that because it has been a unique experience for me.
Azért szeretném ezzel kezdeni, mert ez különleges élmény a számomra.
It was a dizzying experience, one that captivated me completely.
Szédítő élmény volt; annyira lenyűgözött, hogy mindenről elfelejtkeztem.

Synonymer (engelska) till "experience":

experience

Användningsexempel för "experience" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMy lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
Az embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
EnglishThat hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
Nem bírtam... Nagyon szíven ütött mindazok után, amin ezek az emberek átmentek.
EnglishFor SMEs, public procurement represents a valuable opportunity to gain experience.
A KKV-k számára a közbeszerzés értékes lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre.
EnglishMost of us experience the first death much later-after a century, maybe even two.
A legtöbbünk jóval később, száz, sőt kétszáz év múlva próbálja ki az első halált.
EnglishWhere conflict is tearing people apart, our experience needs to be put to use.
Ahol konfliktusok tépnek szét népeket, saját tapasztalatainkra támaszkodhatunk.
EnglishExperience shows that it is not possible to create a common identity artificially.
A gyakorlat azt mutatja, hogy mesterségesen nem lehet közös identitást alkotni.
EnglishOnline gambling offers a new way for consumers to enjoy their gaming experience.
Az online játék új lehetőség a fogyasztók számára, hogy a játékélményt élvezhessék.
EnglishIt may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.
Az függhet a képzettségtől és a tapasztalattól, de semmi esetre sem a nemtől.
EnglishThink, for example, of Austria's historical experience with the Western Balkans.
Gondoljunk például Ausztria Nyugat-Balkánnal kapcsolatos történelmi tapasztalataira.
EnglishSheer will had shaped my experience more than any other human characteristic.
Élményeimet minden más emberi tulajdonságnál hathatósabban formálta az akarat.
EnglishAnd I'm not going to talk about my experience, because this is not about me.
És nem fogok beszélni arról, hogy min mentem keresztül, mert ez nem rólam szól.
EnglishIt is rather a consequence of insufficient education and lack of experience.
Ez inkább a nem megfelelő oktatásnak és a tapasztalatlanságnak a következménye.
EnglishThe Committee on Budgetary Control considered this experience to be a huge plus.
A költségvetési ellenőrzési bizottság ezt a jártasságot óriási többletként értékelte.
EnglishApparently, he hadn't had much experience with women who fought back effectively.
Minden jel szerint nem sok tapasztalata volt az olyan nőkkel, akik harcoltak ellene.
EnglishIn his experience, no scientist ever passed up a chance to sing his own song.
Tapasztalatból tudta, nincs olyan tudós, aki ne mesélne szívesen a szakterületéről.
EnglishSadly, in this euro crisis, we have learned from experience in a very painful way.
Sajnos a mostani euróválságban fájdalmas tapasztalatokból kellett tanulnunk.
EnglishWere it not for the euro, we would have repeated the experience of 1992, only worse.
Ha nem lenne eurónk, 1992 tapasztalatai ismétlődnek, vagy még rosszabb jött volna.
EnglishShe thinks the gown unsuitable for a person of your years and lack of experience.
Úgy gondolja, nem illik egy felséged korabeli és tapasztalatlan hajadonhoz.
EnglishThat's the one that relies on two billion years of on-the-job experience.
Ez az, ami két milliárd évnyi, munka közben szerzett tapasztalattal rendelkezik.
EnglishThe experience would remain secretive but relaxed: a final reward in harrowing times.
Titkolózás övezte, de nem volt hajszolt, csupán a kínzó szükség méltó jutalma.