EN to except
volume_up
[excepted|excepted] {verb}

Synonymer (engelska) till "except":

except

Användningsexempel för "to except" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishKeep your pledge of silence, except for what you already knew about the vermin.
Távozik, és az esküjéhez híven csak a féregről beszél, vagy együttműködik velünk?
EnglishI'm a pushover for a heist mob here except for that thing, he said cheerfully.
Ha ez nem volna itt kint, olcsó zsákmánya lennék a nehéz fiúknak mondta derűsen.
EnglishIt's like Paris, except everybody speaks English and they're 30 pounds overweight.
Olyan, mint Párizs, csak itt angolul beszélnek... és ők 15 kilóval súlyosabbak.
EnglishHe seldom used the rest of the house except when he had friends in for an evening.
A ház többi részét ritkán használta, hacsak olykor barátai nem jöttek látogatóba.
EnglishThere was no response to this, except a sudden shudder as if he were freezing.
Nem kapott választ, eltekintve a váratlan borzongástól, mintha Ricky dideregne.
EnglishNothing of tissue remained to them except a white fang here, a chip of bone there.
Semmi sem maradt meg, leszámítva itt egy fehér szemfogat, ott egy csontszilánkot.
EnglishThere is no one in the order even qualified to undertake such a task except for me.
Ma én vagyok a rend egyetlen képesített tagja, aki ilyen feladatra vállalkozhat.
EnglishI don't remember much about my own family, except that I was separated from them.
A saját családomról nincsenek emlékeim, csak annyi, hogy elválasztottak tőlük.
EnglishWhy had I thought that she would not see him except as an unapproachable wonder?
Miért hittem, hogy Merrick csak egy megközelíthetetlen csodát fog látni a vámpírban?
EnglishThere is no other way to fight and win except through political and civil battle.
Csak politikai és polgári úton harcolhatunk és nyerhetünk csatát az ellenzék ellen!
EnglishWe got our Zone, sure, but except in the Galactic Low Council, we're boxed in.
Van saját zónánk, ez rendben is volna, de csak az Altanácsban vannak képviselőink.
EnglishHe hadn't shot anything in years-except, perhaps, people, at second or third hand.
Most viszont Már évek óta nem lőtt semmit legfeljebb embereket, azokat is papíron.
EnglishAnd it's often wordless except for expressions of love, which are rudimentary.
Gyakran szavak sincsenek benne, csupán a legelemibb formákban kifejezett szeretet.
EnglishHer right now seemed capable of very little except bleeding and howling with pain.
A jobb keze most már csak vérzett, és pokolian fájt; használni nem lehetett többé.
EnglishIt is doubtful Antha was ever taken outside the house except to go to Sunday Mass.
Kétséges, hogy a vasárnapi misét leszámítva egyáltalán kivitték valaha is a házból.
EnglishI don't guess anyone wants to come back as a ghost except in beautiful form.
Nem hinném, hogy bárki is haza akarna járni, ha csak nem valami gyönyörű alakban.
EnglishSometimes the physical world about me seemed insubstantial except for that darkness.
Néha a fizikai világ nem is létezett körülöttem, csak ez a sötétség maradt meg.
EnglishThe entire lobby, except for the vending machines, was done in Spanish style.
Az egész hallt spanyol stílusban bútorozták be, leszámítva az árusító automatákat.
EnglishThere's not much to do in Thalesia in the wintertime except listen to stories.
Thalesiában télidőben nem sok dolga van az embernek a történetek hallgatásán kívül.
EnglishExcept for Collinson's fidgeting, no sound came from anywhere in the building.
Collinson járkálásán kívül egyéb hangot az egész házban nem lehetett hallani.