EN establishing
volume_up
{substantiv}

establishing (även: arrangement, berth, localization, position)
volume_up
elhelyezkedés {substantiv}
establishing (även: conclusion, establishment, estimate, fixation)
volume_up
megállapítás {substantiv}
volume_up
létesítés {substantiv}

Användningsexempel för "establishing" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn fact we shall soon be agreed on the timetable for establishing this register.
Valójában nemsokára megállapodunk e nyilvántartás létrehozásának időrendjében.
EnglishAmendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (
Az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet módosítása (
EnglishThree years ago the Treaty establishing a Constitution for Europe was signed.
Három évvel ezelőtt, aláírásra került az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés.
EnglishThis is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
Ez egy sajátos gondolkodásmód kifejeződése, és egyben kialakításának eszköze is.
EnglishThis creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Ez bizalmat ébreszt az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamata iránt.
EnglishEstablishing a maximum detention period is an essential element of the directive.
Az őrizet maximális időtartamának meghatározása lényegi része az irányelvnek.
EnglishBut I think that we shall succeed in establishing a connec- tion, after all.
Nincs más hátra, mint hogy most megkeressük, sőt meg is találjuk az összefüggést.
EnglishEstablishing a European platform for urban mobility would certainly do that.
A városi közlekedés európai platformjának létrehozása mindenképpen ide vezetne.
EnglishThis is all about establishing a level playing field and equal opportunities for all.
Mindez az egyenlő feltételek és esélyegyenlőség megteremtését hivatott szolgálni.
EnglishMy fellow Member Mr Lehne referred to establishing some type of optional document.
Lehne képviselőtársam egyfajta opcionális dokumentum létrehozásáról beszélt.
EnglishFirst of all, I welcome the declaration establishing a European Maritime Day.
Először is üdvözlöm az európai tengerészeti nap létrehozásáról szóló nyilatkozatot.
EnglishWhat is more, we should take the lead in establishing a global parliamentary system.
Sőt, az élre kellene állnunk egy globális parlamenti rendszer kialakításában.
EnglishIn the report by Mr Feio, there is a proposal on establishing a European monetary fund.
Feio úr jelentése javaslatot tartalmaz egy európai monetáris alap felállításáról.
EnglishThis creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Ez teremt ugyanis bizalmat a Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamatában.
EnglishIn none of these countries have religious elements succeeded in establishing supremacy.
A vallási elemeknek ezen országok egyikében sem sikerült vezető szerephez jutniuk.
EnglishSome Members have voiced the idea of establishing 'illegal immigrant quotas'.
Néhány tagállam felvetette az "illegális bevándorlókra vonatkozó kvóták” elképzelését.
EnglishThe agreement establishing the European Economic Area (EEA) enters into force.
Hatályba lép az Európai Gazdasági Térséget (EGT) létrehozó megállapodás.
EnglishHowever, establishing such safety solely within Europe is no great achievement.
Az azonban nem nagy eredmény, ha ezt a biztonságot kizárólag Európán belül teremtjük meg.
EnglishWe are in favour of establishing neighbourhood policy on a new qualitative footing.
Mi új minőségű alapokon nyugvó szomszédságpolitika megteremtése mellett szállunk síkra.
EnglishSo let's look at how China is re-establishing that hierarchy in the far East.
Nézzük meg, hogy Kína hogyan állítja helyre a távol-kelet hierarchiáját.