"essential" - Ungersk översättning

EN

"essential" på ungerska

EN essential
volume_up
{adjektiv}

. - The Lisbon Strategy is essential for the future success of the EU.
. - A lisszaboni stratégia alapvető az Unió jövőbeli sikeressége szempontjából.
It is essential to promote quality employment based on educating employees.
Alapvető, hogy a munkavállalók képzésével javítsunk a foglalkoztatottság minőségén!
The implementation of cohesion policy is now essential to the success of this strategy.
A stratégia sikerének érdekében most alapvető a kohéziós politika végrehajtása.
essential (även: capital, integral, intrinsic, material)
That is an essential part of the process of democratisation of Turkey.
Ez is lényeges részét képezi a törökországi demokratikus folyamatoknak.
Therefore, it is essential that a decision on the location of the EIT be made quickly.
Ezért lényeges, hogy az Intézet helyéről mihamarabb megszülessék a döntés.
It is essential to take this fact into account when considering health strategy.
Ennek a ténynek a figyelembevétele lényeges az egészségügyi stratégia átgondolásánál.

Användningsexempel för "essential" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy milyen fontos az egészséges fiskális politika.
EnglishIn fact, this was not essential to the success or failure of the Foundation Plan.
Ez az egész nem volt létfontosságú az Alapítvány-tervezet sikere szempontjából.
EnglishAn independent foreign policy is essential for maintaining national sovereignty.
A nemzeti szuverenitás fenntartásához elengedhetetlen a független külpolitika.
EnglishIt is essential to provide intelligent, targeted economic and development aid.
Létfontosságú, hogy okos, célzott gazdasági és fejlesztési segélyeket nyújtsunk.
English(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
(FR) Elnök úr! Ennek a vitának véleményem szerint három sarkalatos pontja van.
EnglishIt is essential that the Commission provide an impact assessment on this agreement.
Rendkívül fontos, hogy a Bizottság hatásvizsgálatot készítsen a megállapodásról.
EnglishAnd it is essential to balance, to wisdom and to actually the future of all of us.
És nélkülözhetetlen az egyensúlyhoz, a bölcsességhez és mindannyiunk jövőjéhez.
EnglishEstablishing a maximum detention period is an essential element of the directive.
Az őrizet maximális időtartamának meghatározása lényegi része az irányelvnek.
EnglishA more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.
Ahhoz, hogy az Unió versenyképes maradhasson, ésszerűbb megközelítés szükséges.
EnglishIt is essential in this context that Member States really do fulfil their tasks.
E tekintetben alapvetően fontos, hogy a tagállamok valóban teljesítsék feladataikat.
EnglishIt is essential to recognize that we should be on our guard against this risk.
Elengedhetetlen, hogy felismerjük, hogy védekeznünk kell ez ellen a kockázat ellen.
EnglishThat is essential and it should be clear that we must not budge on this issue.
Ez elengedhetetlen, és egyértelműnek kell lennie, hogy ettől nem tágíthatunk.
EnglishIn addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.
Ezenfelül elengedhetetlen a hatóságok és a termelők közötti bizalom helyreállítása.
EnglishIt is time to step up the attack-with the American force nearby, it is essential.
Ideje felépíteni a támadást; az amerikai erők közelsége miatt ez életbevágó.
EnglishI would emphasise the need for more CE marking, which is absolutely essential.
Szeretném hangsúlyozni a több CE-jelölés szükségességét, ez rendkívül fontos.
EnglishIn other words, I consider a coordinated and comprehensive approach to be essential.
Azaz úgy gondolom, hogy elengedhetetlen az összehangolt és átfogó megközelítés.
EnglishIt is therefore essential to reach a rapid overall compromise on this proposal.
Ezért elengedhetetlen, hogy gyorsan általános kompromisszumra jussunk a javaslatról.
EnglishAt the present moment, it is essential that we act together to overcome the crisis.
Jelen pillanatban létfontosságú, hogy együtt tegyünk a válság leküzdése érdekében.
EnglishGovernance and partnership are two aspects essential to reviving the market.
Az irányítás és a partnerség a piac fellendítésének két elengedhetetlen tényezője.
EnglishTheir sites are packed with need-to-know information and links to essential contacts.
Ez az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.