"entire" - Ungersk översättning

EN

"entire" på ungerska

EN entire
volume_up
{adjektiv}

entire (även: all, clear, complete, complex)
volume_up
egész {adj.}
The entire Xinjiang Region has enormous cultural significance for the entire world.
Kulturális szempontból az egész Xinjian régió hatalmas jelentőséggel bír az egész világ számára.
Europe's entire energy strategy is based on decentralisation and diversification.
Európa egész energiastratégiája a decentralizáción és diverzifikáción alapul.
Thanks to their amendment proposal the entire draft is of a higher quality.
Módosító javaslatuknak köszönhetően az egész tervezet magasabb színvonalú lett.
entire (även: absolute, all, clear, complete)
volume_up
teljes {adj.}
Tests proved it was perfectly in order, and the entire consignment was shipped.
A teszt kifogástalannak mutatta, így a teljes mennyiséget leszállították.
However, the fact is that cities and their entire infrastructure are built by people.
Ugyanakkor a városokat és azok teljes infrastruktúráját emberek építik.
The entire top floor of the Guild building was devoted to laboratory research.
A rendőrségi épülettömb teljes felső szintjét a kutatólaboratórium foglalta el.
entire (även: clear, correct, flawless, immaculate)
I am sure that her faultless work will be an excellent contribution to the entire European Union.
Biztos vagyok benne, hogy hibátlan munkájával rendkívüli módon hozzá fog járulni az Európai Unió egészéhez.
entire (även: intact, integral, sound, unharmed)
volume_up
ép {adj.}
I am intact and entire, Voltaire declared frostily.
- Ép vagyok és sértetlen- jelentette ki Voltaire fagyos hangon.

Synonymer (engelska) till "entire":

entire

Användningsexempel för "entire" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOne of those things managed to wipe out my entire crew in less than 24 hours.
Egy ilyen lénynek kevesebb, mint 24 óra alatt sikerült kiírtani a legénységemet!
EnglishHowever, I would add to this: otherwise, society is undermining its entire future.
Ehhez én azt tenném hozzá, hogy máskülönben a társadalom aláássa saját jövőjét.
EnglishIt may give impetus to the entire enlargement policy and enhance its success.
Lendületet adhat a bővítési politika egészének, és növelheti annak sikerességét.
EnglishA single hopeless spark flickered out, then the entire control panel went dead.
Néhány reményvesztett szikra pattant, majd a panel végképp felmondta a szolgálatot.
EnglishThen the most startling event of their entire stay in the country hap- pened.
Persze az is lehet, hogy egyszerűen csak öreg már, és szüksége van a pihenésre.
EnglishHe had the ship and the entire waterfront all to himself, as far as he could see.
Egy teremtett lélek nem volt sem a hajón, sem a kikötőben, ameddig el tudott látni.
EnglishThe Tupolev should be shot down, with its entire passenger and crew complement.
A Tupoljevet le kell lőőni, valamennyi utasával és a személyzettel együtt.
EnglishThe revulsion of the entire civilized world came about because of the PRC's actions.
A világ a tettei miatt fordult el undorral a KNK-tól, és nem az én kedvemért.
EnglishThe sky above pressed down upon them, down upon the entire grassy floor of the glen.
Sovány, durva arcok, szürke és barna gúnyába bujtatott, ijesztően idomtalan testek.
EnglishThe entire structure of the security forces of France is powerless for want of a name.
Franciaország biztonsági erői mind tehetetlenek, mert nem tudják az illető nevét.
EnglishThe countries on this entire continent must show that they are a single force.
A kontinens országainak meg kell mutatniuk, hogy egységes erőt képviselnek.
EnglishSometimes it seemed to her that her entire life was a great sighing regret.
Néha úgy rémlett, másból sem áll az élete, mint egy nagy, sóhajtozó bánatból.
EnglishI'll have someone there tomorrow morning to inventory and crate the entire stock.
Megbízok valakit, hogy holnap reggel fektesse föl a leltárt, és ládázza be a készletet.
EnglishThese issues are important for Europe and for the future of our entire planet.
Ezek a kérdések fontosak Európa és Földünk egészének jövője szempontjából.
EnglishHe took hold of Raul's arm, which was covered in silky hair, as was his entire body.
Megragadta Raul karját, melyet selymes szőr borított, akárcsak testének többi részét.
EnglishThey'd bury the entire roof and probably smash flat the building beneath it ...
A tető menthetetlenül leomlik, és talán vele együtt összedől a ház is...
EnglishFinally we were brought before the entire court in the great open atrium of the palace.
Végül csak kihoztak bennünket az udvar színe elé a palota hatalmas belső udvarára.
EnglishA matching black halter top barely covered her breasts, leaving her entire back bare.
Hozzáillő, fekete melltartó takarta némiképp kebleit hátát teljesen szabadon hagyva.
EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Az emberek kezébe nyomunk egy komplett Szerződést, és azt mondjuk: mi erről a véleményed?
EnglishThe entire property -- swamp, land and monstrous house -- is known as Blackwood Farm.
A birtok a mocsár, a föld, a monstrum ház összefoglaló neve Blackwood-farm.