"eligibility" - Ungersk översättning

EN

"eligibility" på ungerska

volume_up
eligibility {substantiv}

EN eligibility
volume_up
{substantiv}

eligibility (även: adequacy, competence, competency, efficiency)
volume_up
alkalmasság {substantiv}
Procedures for safe donor identification, suitability interview and eligibility assessment shall be implemented and maintained.
Eljárásokat kell végrehajtani és fenntartani a donorok biztonságos azonosítására, az alkalmassági interjúra és az alkalmasság értékelésére.
On the other hand, rules in the areas of geographic eligibility, aims, guidance, monitoring and concrete mechanisms should remain common.
Másrészről, a földrajzi alkalmasság, a célok, a vezetés, a felülvizsgálat és a tényleges mechanizmusok területére vonatkozó szabályoknak közösnek kell maradniuk.
eligibility
eligibility
volume_up
partiképesség {substantiv}
eligibility

Användningsexempel för "eligibility" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe application fulfils the eligibility criteria set up by the EGF Regulation.
A kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági feltételeknek.
EnglishEligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (debate)
A marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága (vita)
EnglishEligibility of Central Asian countries under Council Decision 2006/1016/EC (
A közép-ázsiai országok jogosultsága a 2006/1016/EK tanácsi határozat értelmében (
EnglishEligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (
A marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága (
English- their conformity with the eligibility criteria laid down in Article 3,
- a 3. cikkben megállapított jogosultsági kritériumoknak szempontoknak való megfelelésük,
English- their conformity with the eligibility criteria laid down in Article 3,
- összhangjuk a 3. cikkben megállapított jogosultsági kritériumokkal,
EnglishMy personal view is that this eligibility must be applied to all Member States.
Az én személyes véleményem az, hogy ezt a támogathatóságot valamennyi tagállamra alkalmazni kell.
EnglishMaintain the eligibility of regional disasters for aid under the Solidarity Fund;
fenn kell tartani a regionális katasztrófák támogatásra való jogosultságát a Szolidaritási Alapból;
Englisheligibility checking and evaluation by international experts
• nemzetközi szakemberek ellenőrzik az alkalmasságot és végzik az értékelést
EnglishSo overall eligibility for these measures has been increased.
Tehát növekedett ezeknek az intézkedéseknek az általános támogathatósága.
EnglishThose subschemes, inter alia, differ in the scope of eligibility.
Ezek az alrendszerek többek között eltérnek a jogosultsági körben.
EnglishAn example of this is the greater flexibility introduced with regard to the eligibility criteria in Article 7.
Ezek egyik példája a 7. cikkben leírt jogosultsági feltételek nagyobb rugalmassága.
EnglishThe second question pointed to the problem of defining eligibility in the current regulation.
A második kérdés a jogosultság meghatározásának problémájára irányult a jelenlegi szabályozáson belül.
EnglishThe Committee on Employment and Social Affairs assessed the respective eligibility conditions favourably.
A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság kedvezőnek értékelte a vonatkozó jogosultsági feltételeket.
EnglishThey include eligibility of expenses, pre-financing settlement and the payment of incorrect amounts.
Ezek a következők: a költségek támogathatósága, az előfinanszírozás, valamint helytelen összegek kifizetése.
EnglishUntil now, in fact, there have been no exceptions to the principle of non-eligibility of such costs.
Tény, hogy egészen eddig nem volt kivétel az efféle költségek támogathatóságának tilalmára vonatkozó elv alól.
EnglishI am glad simplification of eligibility for expenditure is to be introduced with retroactive effect.
Örvendetesnek tartom, hogy a kiadások támogathatóságának egyszerűsítése visszaható hatállyal bevezetésre kerül.
EnglishEligibility rules, procurement procedures and absorption rates would no longer be a European problem.
A jogosultsági szabályok, közbeszerzési eljárások és az abszorpciós ráták többé nem lennének európai problémák.
EnglishWe shall also ensure that eligibility for assistance is checked if national subsidies are directed into Romania.
Biztosítani fogjuk, hogy ellenőrizzék a támogatás jogszerűségét, ha Romániába nemzeti támogatásokat irányítanak.
EnglishWe have started accession negotiations, thereby recognising its eligibility to join the EU in principle.
Megkezdtük a csatlakozási tárgyalásokat, ezzel pedig elismertük, hogy Törökország elvben jogosult az uniós csatlakozásra.