EN to disengage
volume_up
[disengaged|disengaged] {verb}

Användningsexempel för "to disengage" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWhen Helen's critical faculties were engaged, they were difficult to disengage.
- Ha Helen egyszer elindította kritikája gépezetét, bajos volt megállítania.
EnglishDifficult if not impossible to disengage now with honour.
- Lehetetlen vagy legalábbis nagyon nehéz lenne méltósággal visszavonulni.
EnglishRed in the face, he tried to disengage himself from her embrace.
Elvörösödött arccal próbálta kiszabadítani magát a nő öleléséből.
EnglishThis is not about calling for MONUC to withdraw or disengage.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ki kell vonnunk vagy le kell szerelnünk a MONUC szervezetét.
EnglishFeint, parry, disengage, all that complicated stuff.
Álmozdulat, megtévesztés, támadás, védekezés, meg az a sok komplikált izé!
EnglishFinally Jerle Shannara began to disengage his men, the ranks
Végül Jerle Shannara elkezdte visszavonni embereit.
EnglishSo — ' She put her hand over his before he could disengage the transmission for the second time that day.
Mary aznap másodjára is férje karjára tette a kezét, mielőtt Clark megmozdíthatta volna a sebességváltót.
EnglishIn other countries, the states are trying to disengage from the banking sector, and here there is the danger of a dowry.
Más országokban az állam leválni igyekszik a bankszektorról, nálunk pedig hozományveszély áll fenn.
EnglishThe decision was made for him moments later: Bullet Two, disengage, the AWACS controller called.
A következő pillanatban döntöttek helyette mások: Bullet Kettő, harcérintkezést megszakítani szólította az AWACS irányítója.
EnglishShe tried to disengage, but in her disorientation she set off her stasis screens inside the strange field.
Megpróbált elszakadni a szellemhajótól, de zavarodottságában véletlenül bekapcsolta a sztázisernyőket a különös mezőben.
EnglishHe increa*ed jxiwei one lust tune, going to burner to disengage, angling right to keep clem ol the hghiets advancing in from the south.
Még egyszer felgyorsított, balra tartott, hogy utat adjon a délről előrenyomuló vadászgépeknek.
EnglishI put my hands under my head and gazed at the chandelier; it was hard to disengage myself from one world and enter the other.
Kezemet fejem alá tettem, és felbámultam a csillárra; nehezen szakadtam el az egyik világtól; hogy belépjek a másikba.
EnglishWe can disengage and come around again.
Elszakadok és később újracsatlakozok.
EnglishWe'll disengage in forty seconds.
40 másodperc múlva meg kell szakítanom.
EnglishI say again, disengage now!
EnglishCan you disengage from the cockpit?
EnglishPrepare to disengage!
EnglishI can't disengage.
EnglishAt will, she could swiftly enter or disengage from minds of other lifeforms, but Verbina was the only other person with whom she could join in that way.
Kedve szerint tudott gyorsan behatolni más élőlények agyába, vagy távozni onnét, de Verbina volt az egyetlen másik személy, akivel ilyen módon össze tudott kapcsolódni.
EnglishIf he saw any approaching him, he'd immediately shut off the car's engine, disengage the plug from the cigarette-lighter receptacle, place the cord in the briefcase, and close the lid.
Ha megpillantott egyet maga mögött, azonnal leállította a kocsi motorját, kihúzta a dugót a szivargyújtó nyílásából, a vezetéket a táskába tette és rácsukta a fedelet.