"to determine" - Ungersk översättning

EN

"to determine" på ungerska

EN

to determine [determined|determined] {verb}

volume_up
Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.
Meghatároz egy dátumot, amelyet nem haladhat meg a felhasználó által megadott érték.
Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.
Meghatároz egy időpontot, amelyet nem haladhat meg a felhasználó által megadott érték.
It determines, really, everything in your life.
Valóban meghatároz mindent az életünkben.
Having a Parliament determine the basis of its own composition seems to me to be fundamentally flawed.
Alapvetően rossz, ha egy parlament dönt a saját összetételének alapelveiről.
Well, as long as you're determined to be on the road, do you want some advice?
Nos, amíg úgy dönt, hogy úton marad, akar egy tanácsot?
In the case of the Kosovo problem, we will have to wait and see whether the International Court of Justice determines the action to have been contrary to international law.
A koszovói probléma ügyében meg kell várnunk, hogyan határoz majd a Nemzetközi Bíróság, a nemzetközi joggal ellentétesnek ítéli-e meg az eseményeket.

Användningsexempel för "to determine" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDetermine your habits and interests on an anonymous basis for research purposes.
Névtelenül behatárolja az Ön szokásait és érdeklődési körét kutatások céljából.
EnglishSeren could not determine the motives underlying the First Eunuchs invitations.
Szerén nem tudta megtippelni, hogy mi rejtőzhet az Első Eunuch meghívásai mögött.
EnglishDetermine the exact origin of this signal on a planetary map, she told the Pila.
Határozzátok meg ennek a jelnek a pontos forrását a bolygótérképen mondta a pilának.
EnglishHe looked into her eyes, trying to determine if she understood what he had said.
A férfi a szemébe nézett, mintha arra volna kíváncsi, Hilary megértette-e a kérdését.
English(14) Consequently, it was not possible to determine an individual margin of dumping.
(14) Következésképpen nem lehetett meghatározni az egyéni dömpingkülönbözetet.
EnglishMy client is anxious to determine the preliminary fees before purchasing the land.
Az ügyfelem még a telek megvásárlása előtt meg szeretne egyezni a tiszteletdíjakban.
EnglishThese are the issues that will determine the success of Europe now and in the future.
Ezek azok a kérdések, amelyek meghatározzák Európa jelenlegi és jövőbeli sikerét.
EnglishHe said he was going over to try and determine the nature of the trouble.
Azt mondta, a helyszínre indul, hogy megkísérelje meghatározni az eset jellegét.
EnglishIt will have to determine first where we left the River; that alone could take days.
Először is meg kell találnia, hol hagytuk el a folyót, ez egymaga napokba kerülhet.
EnglishIn the report we also state that the Member States themselves determine this area.
A jelentésben azt is megállapítjuk, hogy a tagállamok maguk döntenek erről a témáról.
EnglishI would prefer the quality and results of my work to determine how I work.
Jobban örülnék, ha a munkám minősége és eredménye határozná meg, hogyan dolgozom.
EnglishThey are generally long; but whether always charming it is not for me to determine.
- Rendszerint hosszúak, de hogy mindig elragadóak-e, nem én vagyok hivatva megítélni.
EnglishBruno Frye's grave might have to be opened to determine exactly who was buried in it.
Lehet, hogy fel kell nyitni Bruno Frye sírját, hogy eldöntsék, kit is temettek oda.
EnglishThe power of human capital and human resources will determine the winner.
A humántőke és a humán erőforrások súlya határozza majd meg, ki lesz a győztes.
EnglishThey control everything from the Streleheim north as far as I can determine.
Amennyire megállapíthattam, mindent ők ellenőriznek a Streleheimtől északra.
EnglishYes, we have to determine how effective our vibration-isolation measures are.
Igen, meg kell határoznunk még, mennyire hatékonyak a rezgést izoláló intézkedéseink.
EnglishUse checkboxes to determine which properties are applied to all selected cells
A jelölőnégyzetek használatával adja meg a változtatandó tulajdonságokat.
EnglishFor some reason he could never determine, or remember, he turned to bourbon.
Valami érthetetlen, kideríthetetlen oknál fogva ekkor kapott rá a konyakra.
EnglishA mar it appearedthere was enough of him revealed to determine this much at least.
Embernek tűnt, legalább annyi látszott belőle, hogy ezt megállapíthassák.
EnglishSocial background must not determine a person's educational opportunities.
Nem szabad, hogy az ember tanulási lehetőségeit a társadalmi háttere határozza meg.