EN dawning
volume_up
{substantiv}

dawning (även: date, east)
volume_up
kelet {substantiv}
dawning (även: dawn, orient, rise of day, sparrowfart)
volume_up
hajnal {substantiv}

Användningsexempel för "dawning" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBeside her, Pellaeon suddenly looked up in dawning comprehension.
Pellaeon agyában azonnal megvilágosodott az asszonytól kapott kis készülék funkciója.
EnglishBut that's obvious, said Elliott, looking up, the light just dawning.
Ez nyilvánvaló nézett fel Elliott, mint akinek most kezd derengeni.
EnglishHe felt her timidity, and with it, a dawning wonderment, a surge of glowing excitement in her heart.
Érezte Éjliliom félénkségét, és ezzel együtt a bimbózó csodálatot, a derengő izgalmat.
EnglishThe dawning comprehension was almost as dizzying as the fear.
A derengőő felismerés majdnem olyan szédítőő volt, mint maga a félelem.
EnglishHis legs were beginning to hurt again, but in the dawning horror of this recognition he barely noticed.
Lábába ismét beleállt a sajgás, de a felismerés iszonyata szinte elnyomta a fájdalmat.
EnglishMontclair and Casson, gazed at him first in amazement, then dawning comprehension.
Montclair és Casson előbb elképedve bámult Rodinra, aztán lassan derengő megértés tűnt fel a tekintetükben.
EnglishEyes fixed upon him, eyes in which the gleam of comprehension was dawning.
A tekintetek rászegeződtek, s felismerés villant bennük.
EnglishEyes widened in surprise and dawning hope at his approach.
Mirt közeledtére elkerekedett a lányok szeme, és új reménnyel telt meg.
EnglishHe could see a kind of warmth dawning in the squire's eyes.
Észrevette, hogy Meredith Blake szemében felcsillan a rokonszenv.
EnglishBarak scratched his chin, a dawning gleam in his eye.
Barak megdörzsölte az állat, és felismerés villant a szemében.
EnglishThe slowly dawning realization that he was being talked about.
Aztán lassan derengeni kezdett, hogy beszélnek róla.
EnglishHe had a dawning sense of how much delight awaited him.
Csak most kezdte felfogni, mennyi gyönyörűség vár rá itt.
EnglishIt was dawning on me that he might not know about Sharrol.
Rádöbbentem, hogy biztosan nem tudhat Sharrolról.
EnglishAn expression of grotesque terror and dawning realization swept across the broken features of the thing in front of him.
Az előtte álló valami szétvert vonásain megjelent az iszonyat, a lassú megértés groteszk kifejezése.
EnglishWith dawning hope Glyneth asked: And what is that?
Glyneth lelkében halvány reménysugár támadt.
EnglishNo, she realized with dawning dismay.
De máris felderengett benne a döbbenet: nem, nem hallja.
English490 Derrick raced to Pass Christian and parked behind the Siesta Inn just as the sky was dawning in the east.
Derrick lázas iramban hajtott Pass Christianig, és éppen akkor parkolt le a Siesta Motel mögött, amikor pirkadni kezdett.
EnglishNo, the moment of your death is dawning.
Nem, a te halálod pillanata érkezett el!
EnglishAt this idea Henry feels a dawning indignation stealing in first to mix with and then replace his former goofy happiness.
Erre a gondolatra Henry lopakodó méltatlankodást érez, amely először elkeveredik a hülye boldogsággal, aztán kiszorítja.
EnglishFear turned, studied him, but Trull could not look away from her, not even to see what must be realization dawning in his face.
Fear felé fordult, őt nézte, de Trull nem bírta levenni a szemét Szerénről, még akkor sem, amikor felismerés villant a szemében.