"conducive" - Ungersk översättning

EN

"conducive" på ungerska

EN conducive
volume_up
{adjektiv}

conducive (även: promotional)
conducive (även: promotional, subservient)
We must encourage an emotional environment that is conducive to having children.
Ösztönöznünk kell a gyermekvállalást elősegítő érzelmi környezetet.
conducive (även: expedient, gainful, helpful, profitable)
conducive (även: high, leading, governing)

Synonymer (engelska) till "conducive":

conducive

Användningsexempel för "conducive" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt's making me miserable, and that's not conducive to recuperation.
Iszonyúan érzem magamat tőle, és ez akadályoz a gyógyulásban - ravaszkodott Susan.
EnglishThe hearing was conducive to constructive and dispassionate debate.
A meghallgatás ideje alatt építő jellegű és higgadt vita zajlott.
EnglishRest content with the knowledge that one such event was conducive to your being; that is enough.
Elégedj meg a tudattal, hogy egy ilyen esemény következményeképpen születtél te; ennyi pontosan elég.
EnglishThe ban on the Democratic Society Party (DTP) is not conducive to the success of this democratic initiative.
A Demokratikus Társadalom Párt (DTP) betiltása nem segíti elő a demokratikus kezdeményezés sikerét.
EnglishTherefore it could be conducive to growth and jobs.
Éppen ezért ez utóbbi növekedéshez és állásteremtéshez vezet.
EnglishI believe that it is essential to ensure that the education they are receiving is conducive with the needs of the labour market.
Létfontosságú az is, hogy az oktatás megfeleljen a munkaerő-piaci szükségleteknek.
EnglishUnfortunately, owing to the monopoly, the connection is very slow and not conducive to running a business.
Sajnálatos módon a monopolhelyzet következtében a kapcsolat nagyon lassú és nem segíti elő egy cég működtetését.
EnglishThe pending issue is the so-called 'zero zero free flexibility' that has been conducive to conciliation since 2007.
A megoldatlan kérdés az úgynevezett "zéró-zéró szabad rugalmasság”, ami 2007 óta mindig egyeztetéshez vezet.
EnglishNinety six per cent of the modest increase for 2011 is concentrated in the area conducive to growth and jobs.
A 2011. évre tervezett szerény emelés kilencvenhat százaléka a növekedést és munkahelyteremtést serkentő területre összpontosul.
EnglishA lot of work is still ahead of us in order to create a more conducive environment for small and medium-sized enterprise.
Sok munka áll még előttünk, egy barátságosabb környezet megteremtését illetően a kis- és közepes vállalkozások számára.
EnglishThere is now space for cautious hope that the political circumstances in the region may become more conducive to cooperation.
Most némi reményt látunk arra, hogy a térségben kialakult politikai körülmények kedvező hatással lehetnek az együttműködésre.
EnglishThe fact is that prosperity in other continents - and this brings me to a third point that you raised - is conducive to world peace.
A helyzet az, hogy a többi földrész jóléte - és ez átvezet a felvetni kívánt harmadik pontomhoz - elősegíti a világbékét.
EnglishIn order to achieve a lower level of taxation in Europe, we need to create an environment conducive to investment.
Annak érdekében, hogy alacsonyabb adózási szintet érjünk el Európában, olyan környezetet kell létrehoznunk, mely elősegíti a befektetéseket.
EnglishAs this is not attainable, targeted measures should be pursued within those areas which are conducive to effectiveness in the internal market.
Mivel ez nem elérhető, célzott intézkedésekkel kell élni azon területeken, melyek növelhetik a belső piac eredményességét.
EnglishWe must also be vigilant, for example, when negotiating the bilateral agreement with Korea, as it could be very conducive to our industry.
Ébernek kell lennünk például akkor is, amikor Koreával kötünk kétoldalú megállapodást, mivel ez igen jó hatást gyakorolhat iparunkra.
EnglishOn the contrary, impunity provides conditions conducive to the spread of this practice which is diametrically opposed to our values.
Éppen ellenkezőleg, a büntetlenség olyan feltételeket teremt, amelyek elősegítik e gyakorlat elterjedését, amely homlokegyenest ellenkezik értékeinkkel.
EnglishI feel that these measures would be conducive to the harmonious development and growth of these children as they, too, represent the future of Europe.
Úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések elősegíthetik e gyermekek harmonikus fejlődését és növekedését, mivel ők jelentik Európa jövőjét.
EnglishIf we do that, both we ourselves and the rest of the world can continue to move in a direction which is more conducive to free trade.
Amennyiben ezt sikerül megtennünk, úgy mind mi, mind pedig a világ többi része továbbhaladhat abban az irányban, amely a szabadkereskedelmet mozdítja előre.
EnglishBeekeeping provides jobs for a large number of families in Europe, especially in areas where the conditions are not conducive to other activities.
A méhészet sok család számára biztosít megélhetést Európában, különösen olyan területeken, ahol a feltételek nem kedveznek más tevékenységeknek.
EnglishYou are being kept here because I thought this... model would be conducive to putting you in the mood to talk to her about what passed between you forty years ago.'
Gondoltam, hogy ennek a... makettnek és a hozzá kötd emlékeknek a hatására talán újra átéled, ami negyven évvel ezeltt történt.