"to comply with" - Ungersk översättning

EN

"to comply with" på ungerska

EN to comply with
volume_up
{verb}

to comply with (även: to acquit, to content, to fill, to fulfil)
I hope that the Commission will comply with our request and submit a directive.
Remélem, a Bizottság eleget tesz a kérésünknek, és benyújt egy ilyen irányelvet.
to comply with (även: to allow, to allow of, to come round, to concede)
to comply with (även: to observe)

Liknande översättningar för "to comply with" på ungerska

to comply verb
with preposition

Användningsexempel för "to comply with" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEven under duress he would probably be able to comply with one or other condition.
Egyik vagy másik feltételt valószínűleg még kényszer alatt is képes teljesíteni.
EnglishElement seven, comply immediately with instructions, came the voice once again.
- Element Seven, azonnal teljesítse a parancsot -érkezett a rádióból a válasz.
EnglishAccurate data on the population are required to comply with important legislation.
Pontos népességi adatokra van szükség a lényeges jogszabályoknak való megfeleléshez.
EnglishFailure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash.
Ha e folyamat teljesítése kudarcba fullad, az a rendszer kataklizmaszerű...
EnglishAt the same time, the already existing comply-or-explain procedure would be enhanced.
Ezzel egyidejűleg bővülne a már létező "tartsd be vagy magyarázd meg” eljárás.
EnglishThese are the obligations with which the Austrian authorities did not comply.
Ezek azok a kötelezettségek, melyeket az osztrák hatóságok nem tartottak be.
EnglishThe European Parliament must comply with the requirements it has presented.
Az Európai Parlamentnek be kell tartania az általa előterjesztett követelményeket.
EnglishWe need to ensure that they actually comply with our internal market rules.
Biztosítanunk kell, hogy ezek valóban megfeleljenek a mi belső piaci szabályainknak.
EnglishHowever, that does not exempt them from having to comply with the rules in force.
Ez persze az ügynökségeket nem menti fel az alól, hogy betartsák az érvényes szabályokat.
English(iii) with regard to packing, comply with the prescriptions set out in Annex B, Chapter XI;
iii. a csomagolás tekintetében megfelel a B. melléklet XI. fejezete előírásainak;
EnglishOur only option is to comply with the conventions that we have signed.
Az egyetlen lehetőség, hogy betartjuk azokat az egyezményeket, amelyeket aláírtunk.
EnglishHowever, farmers need support to be able to comply with these standards.
A gazdáknak azonban ezen előírások teljesítéséhez támogatásra van szüksége.
EnglishThe Member States have an obligation to comply with those provisions by 28 November 2010.
A tagállamok ezeknek a rendelkezéseknek kötelesek 2010. november 28-ig eleget tenni.
EnglishIn my opinion, we will not be able to comply with the Lisbon strategy.
Véleményem szerint nem leszünk képesek teljesíteni a lisszaboni stratégiai céljait.
EnglishIt was only later that it emerged that the factory did not comply with safety regulations!
Csak később derült ki, hogy a gyár nem teljesítette a biztonsági előírásokat.
EnglishFurthermore, our principles comply with the relevant European standards in this regard.
Ezenkívül, az elveink összhangban vannak az idevágó európai normákkal is.
English(b) an undertaking by the tenderer to comply with the tendering conditions;
b) az ajánlattevő kötelezettségvállalását arról, hogy teljesíti a pályázati feltételeket;
EnglishThe shall comply with the requirements of the relevant separate directive.
A mérőeszközöknek meg kell felelniük az ezekre vonatkozó külön irányelv követelményeinek.
EnglishThe content of the reports shall comply with the requirements set out in Annex III.
A jelentés tartalmának meg kell felelnie a III. mellékletben meghatározott követelményeknek.
EnglishMoreover, do we want governments that comply with the Stability and Growth Pact?
Ezenkívül olyan kormányokat akarunk, amelyek megfelelnek a Stabilitási és Növekedési Paktumnak?