"climb" - Ungersk översättning

EN

"climb" på ungerska

volume_up
climb {substantiv}

EN climb
volume_up
{substantiv}

climb (även: climbing, crawl, creep, mount)
volume_up
mászás {substantiv}
The climb signifies progress, and progress is the natural proclivity of civilization.
A mászás a fejlődést szimbolizálja, és a fejlődés a civilizációk természetes célja.
Forty miles and an eighteen-thousand-foot climb for a hundred and twenty seconds of measurements.
Negyven mérföld és tizennyolcezer lábnyi mászás százhúsz másodpercnyi mérés kedvéért.
The climb was as great a task as Loyse had feared.
Éppen olyan nehéz feladat volt a mászás, mint ahogy Loyse elképzelte.
climb (även: ascent, climax, climbing, elevation)
volume_up
emelkedés {substantiv}
Everything after that was ordinary, including the speech from the pilot, followed by the usual, stately takeoff roll of the big Boe­ing, and the climb out to thirty-eight thousand feet.
Minden a szokásos volt, még a pilóta beszéde is, amit a behemót Boeing méltóságteljes nekifutása követett, majd az emelkedés tizenegyezer méter magasságba.

Synonymer (engelska) till "climb":

climb

Användningsexempel för "climb" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou open the door and you see a ladder... and you climb up the rungs to success.
Kinyitja az ajtót és meglátja a létrát, fellépked a fokokon, hogy célba érjen.
EnglishAnyone who has the courage to climb that ladder, will be granted anywish theywant.
Bárkinek, akinek van bátorságafelmászni hozzá, annak teljesíti minden kívánságát.
EnglishClimb to the top of the brakes before this day is done; you will live a longer life.
Ha felérsz a lépcsők tetejére, mielőtt a nap elenyészik, hosszabb lesz az életed!
EnglishHe would climb the ladder if he must, if he could, but he tried the vault door first.
Ha muszáj és ha tud, akkor felmászik a létrán, de előbb az ajtóval próbálkozott.
EnglishIt is not easy to climb a cliff while enemies are dropping rocks from above.
- Nem könnyű sziklát mászni, amikor fentről az ellenség köveket dobál az emberre.
EnglishBefore they could begin the climb she had to coax Grillo from his catatonia.
Mielőtt megkezdték a felemelkedést, ki kelled rángatniuk Grillót a közömbösségből.
EnglishI am too big now, Mother, to run and climb into your lap when I stub my toe!
- Nagy vagyok már ahhoz, anyám, hogy az öledbe bújjak, ha megszúrom az ujjam!
EnglishAt once it begins to climb up, up, winding and climbing back towards the tall shadows.
Az fölfelé megy, rögtön, cak föl, föl, kanyarog, vissza a hosszú árnyékok felé.
EnglishIn the bar it was just talking, but once outside, their voices started to climb.
A kocsmában csak beszélgettek, de amint kiértek, a hangjuk kapaszkodni kezdett fölfelé.
EnglishAbout midday, the path turned sharply upward and the company began to climb.
Déltájt az ösvény hirtelen meredekké vált és a társaság kapaszkodni kezdett.
EnglishShe got to the doorway of his room just in time to see him climb into bed.
Éppen akkor ért Brett szobájának ajtajába, amikor a fiú visszafeküdt az ágyba.
EnglishBut they were upon him; he would be impaled if he sought to climb within the boat.
Azonban máris körülvették; ha megpróbál bemászni a hajóba, felnyársalják.
EnglishShe would climb, and chance that logic would prompt MacAran to do the same.
Fölkapaszkodik, megkockáztatva, hogy a logika ugyenerre fogja sarkallni MacArant is.
EnglishAsh stopped, looking at Gordon thoughtfully, and then again he started to climb.
Ash megállt, elgondolkozva lenézett Gordonra, majd kapaszkodott tovább.
EnglishI fell down exhausted and let the flowers climb up on either side of me.
Kimerülten összeestem, és nem bántam, hogy kétfelől felkapaszkodnak rám a virágok.
EnglishI loved the sound of the horse's hooves on the wood and the climb up the sloping bank.
Élveztem a patkók dobogását a deszkán, és a felkapaszkodást a lejtős parton.
EnglishCome south, vector one-seven-zero, climb and maintain flight level three-three.
Álljanak egy-hét-zéró vektorra, emelkedjenek egy három-három repülési szintre, és tartsák.
EnglishHe spit on his hands, fitted the rope between his legs, and began to climb hand over hand.
Megköpte a markát, s lába közé kapván a kötelet, elkezdett fölfelé kapaszkodni.
EnglishBut as soon as they passed by, it would start to climb up the wall in jerky fashion.
De amint elhaladtak mellette, döcögősen elkezdett felfelé mászni a falon.
EnglishThen they all three laughed ashamedly and began to climb back to the track.
Aztán mind a hárman szégyenkezve elnevették magukat, s visszakapaszkodtak az ösvényre.