"beneath" - Ungersk översättning

EN

"beneath" på ungerska

HU
HU

EN beneath
volume_up
{adverb}

beneath
volume_up
lenn {adv.}
De ott lenn, az egy csodálatos kés.
There, deep beneath the otherwise pitch waters, he saw the Fane of Shadows suspended in a hemispherical bubble.
Lenn a mélyben, a koromfekete víztömeg közepén ott lebegett az Árnyéktemplom, egy hatalmas légbuborék ölelésében.
He thought of his magnesium-based starshells slamming into her unprotected skin, penetrating the volatile crude oil beneath.
Magnézium alapú világítólövedékeire gondolt, amint belevágódnak a védtelen hajótestbe, s elérik lenn a gyúlékony nyersolajat.

Synonymer (engelska) till "beneath":

beneath

Användningsexempel för "beneath" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNow the elf turned, his eyes flashing beneath the mask that never left his face.
Az elf most megfordult és szemei megvillantak a soha le nem vetett álarc mögött.
EnglishBut that was little comfort as she saw the ground falling away beneath her feet.
De mindez kevés vigaszt jelentett a számára, ahogy a talaj eltűnt a lábai alól.
EnglishOther areas were almost bare, showing his creased, dry-looking grey skin beneath.
Másutt teljesen csupasz volt, és kilátszott szürke, ráncos, pergamenszáraz bre.
EnglishThe lake is, indeed, like a roof hatch with the enormous cavern the house beneath.
A tó olyan, mint egy aprócska kalap az alatta bujkáló hatalmas víztömeg tetején.
EnglishWhen he reached the mirror he saw there was one pressure pad directly beneath it.
Amikor elért a tükörhöz, látta, hogy közvetlenül alatta is van egy riasztógomb.
EnglishHe touched the green and silver leaf that fastened his cloak beneath his throat.
- Megérintette a zöld-ezüst levelet, ami a nyaka tövében a köpenyt összefogta.
EnglishThis thin white child could not be the animal she'd rescued from beneath the tree.
Ez a sovány, fehér bőrű gyerek nem lehet az az állat, akit kimentett a fa alól.
EnglishIs it our fate, then, to suffer beneath the siege of all that can never be known?
Az lenne hát a sorsunk, hogy folyton ostromoljon minket mindaz, amit nem tudhatunk?
EnglishThe grass had now gone from beneath her toes, which brushed instead bare rock.
A gyep mostanra eltűnt talpa alól, és lábujjai már csak puszta sziklákat súroltak.
EnglishThe empty space beneath his father's coffee-table had been Jory Hull's masterpiece.
Lestrade elvigyorodott, és nagy lendülettel rágyújtott egy karcsú kis szivarra.
EnglishNow the sound was so loud he was certain he must be standing beneath the tree.
Maga elé nyújtotta a karját, hogy megmarkolhassa a létrát, amikor majd megtalálja.
EnglishThe tribe clustered beneath a great curved wall leaning out over their heads.
A törzs a hatalmas hajlított fal lábánál gyülekezett, nyújtogatták a nyakukat.
EnglishChamlis broke up the damp sawdust banking on the fire, releasing the flames beneath.
Chamlis megkotorta a nedves fűrészport a tűz körül, felszabadította a lángokat.
EnglishThe pulpers stored cut logs or pieces of equipment beneath them until spring.
A favágók a kivágott rönköket vagy a felszerelésüket tárolták bennük tavaszig.
EnglishHe drew a large bundle from beneath the table, and he held it up for Marius to see.
Nagy csomagot húzott elő az asztal alól, és odatartotta Mariusnak, hogy lássa.
EnglishI went down beneath the church and slept on the stones before the tomb of Francis.
Lementem az altemplomba, a kőre feküdtem, Ferenc koporsója elé, és imádkoztam hozzá:
EnglishAt a corner beneath a misty orange torch, a ragged beggar sat against a wall.
Az egyik fáklyával megvilágított sarkon rongyos koldus támaszkodott a falnak.
EnglishBeneath the smell of his perfume, which was strong, there was something bitter.
Parfümjének szaga mögül, amely elég erős volt, valami kesernyés bűz szüremkedett elő.
EnglishBeneath the deadbolt was a simpler lock to which the passkey would next be applied.
Az ajtón szerencsére két zár volt, és a biztonsági lánc is be volt akasztva.
EnglishIt collapsed inward, Withal on top, landing upon a squawking figure beneath.
Az összedőlt, Withallal a tetején, aki rázuhant a bent élő nyomorúságos kis alakra.