"at the same time" - Ungersk översättning

EN

"at the same time" på ungerska

EN at the same time
volume_up
{konjunktion}

at the same time
At the same time, they are experiencing many problems particularly acutely.
Ugyanakkor azonban számos problémával különösen élesen szembesülnek.
At the same time, we are committed to the freedom of circulation in Europe.
Ugyanakkor elkötelezettek vagyunk az Európán belüli mozgás szabadsága mellett.
Sparhawk felt suddenly offended, and at the same time defensive.
Sparhawk sértőnek érezte a feltételezést, de ugyanakkor védekezésre kényszerült.
at the same time (även: but, however, nevertheless)
volume_up
azonban {konj.}
At the same time, they are experiencing many problems particularly acutely.
Ugyanakkor azonban számos problémával különösen élesen szembesülnek.
At the same time, however, they experience the very worst repercussions.
Ugyanakkor azonban ők tapasztalják meg ennek legsúlyosabb utóhatásait.
At the same time, however, I wonder whether we are just tilting at windmills.
Ugyanakkor azonban felmerül bennem, hogy vajon nem szélmalomharcot folytatunk-e.
at the same time
At the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Ezzel egyidejűleg ez a tejpiacon fennálló egyenlőtlenségeket is enyhítheti majd.
At the same time, the currencies of our neighbouring countries are falling.
Ezzel egyidejűleg a szomszédos országok valutái zuhannak.
At the same time, there is a strict ban on discrimination.
Ezzel egyidejűleg szigorú tilalom vonatkozik a megkülönböztetésre.
at the same time
volume_up
egyben {konj.} [bild.]
At the same time, it will result in a rapid decline in the development of human civilisation.
Egyben, ez az emberi civilizáció fejlődésének gyors hanyatlását fogja eredményezni.
This is also, at the same time, my answer to Mrs Beer and the concept of human security.
Ez egyben Beer asszonynak és az emberi biztonság elképzelésére adott válaszom is.
To understand why everything is familiar yet new at the same time?
Hogy megértsem, miért ismerős minden, és egyben miért új is?
at the same time
At the same time he questioned the figures regarding the number of victims of the Holocaust.
Egyúttal megkérdőjelezte a holokauszt áldozatainak számát is.
This is therefore a crucial issue and, at the same time, one which is sensitive to errors.
Ez tehát létfontosságú kérdés, amely egyúttal nagyon érzékeny a hibákra.
Elsa looking defiant, but at the same time triumphant.
Elsa arca kihívó volt... s egyúttal diadalmas.

Synonymer (engelska) till "at the same time":

at the same time

Liknande översättningar för "at the same time" på ungerska

at
Hungarian
same pronomen
time substantiv
to time verb

Användningsexempel för "at the same time" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Ezért sokkal nehezebb eredményeket elérni, de mindenképpen sikerrel kell járnunk.
EnglishLast night, at the same time our operative was shot while he watched the mansion.
A múlt éjjel ugyanabban az időben a házat szemmel tartó emberünket is lelőtték...
EnglishThe universe thought it was exactly the same time as the Mind's internal clock did.
Az univerzumban eltelt id tökéletesen megegyezik azzal, amit a bels órája mutat.
EnglishAt the same time his feet slipped and he went flailing headfirst into a snowdrift.
Tüdeje dühödten követelt levegőt, de ehelyett nagy adag porhavat lélegzett be.
EnglishChris closed the book and her eyes at the same time, wondering, wondering....
Chris egyszerre csukta be a könyvet és a szemét, és gondolkodott, gondolkodott...
EnglishI guess my anger is pretty convincing because they retreat at the same time.
Azt hiszem, dühöm elég meggyőző lehet, mert mindketten egyszerre vonulnak vissza.
EnglishBut I don't know how to be smart and simple at the same time better than I am now.
De fogalmam sincs, hogyan legyek okosabb és ártatlanabb annál, amilyen most vagyok.
EnglishThe President read his advisor's face and mind at the same time, and smiled.
Az elnök a tanácsadójára nézett és elmosolyodott: megérezte, mi jár a fejében.
EnglishShe's the only girl that makes my heart beat faster and slower at the same time.
Õ az egyetlen lány, akitől a szívem egyszerre gyorsabban és lassabban ver.
EnglishAt the same time, some of the larger countries will obtain more seats in Parliament.
Ezzel egyidőben egyes nagyobb országok több helyet fognak szerezni a Parlamentben.
EnglishAt the same time his other hand was digging his wallet out of his back pocket.
Ugyanabban a pillanatban a másik kezével már vette is elő irattárcáját a farzsebéből.
EnglishI dipped my head and brought the gun up at the same time without thinking.
Ugyanazzal a mozdulattal, gondolkodás nélkül buktam le és emeltem fel a puskát.
EnglishMoki cried out, trying to turn the sled and fire a torpedo at the same time.
Moki felvisított, és egyszerre próbált fordulni a bobbal meg torpedót kilőni.
EnglishAt the same time nobody ever calculates how many hours he or she really works.
Mindeközben pedig senki sem számolja ki, hogy hány órát dolgozik valójában.
EnglishThe joy is about enabling other people's stories to be heard at the same time.
Az öröm abban rejlik, hogy egyszerre teszi hallhatóvá mindenki történetét.
EnglishAt the same time, the market shares of the countries concerned continuously increased.
Ezzel párhuzamosan az érintett országok piaci részesedése folyamatosan növekedett.
EnglishI think that should take place at the same time as you send your advisor.
Úgy vélem, erre akkor kerülhet sor, amikor Önök is elküldenek oda egy tanácsadót.
EnglishHe burned and froze at the same time, and his bones heaved and surged within his flesh.
Egyszerre volt forró és maróan hideg, csontjai hullámozva lüktettek a bőre alatt.
EnglishIt was hard to think so many thoughts and reach so many decisions at the same time.
Nehéz volt egyszerre ennyi mindenen gondolkodni és ennyi döntést meghozni.
EnglishLet me move to another recollection which must come from the same time.
Hadd térjek át egy másik emlékre, amelynek ugyanebből az időből kell származnia.