"to ascertain" - Ungersk översättning

EN

"to ascertain" på ungerska

Användningsexempel för "to ascertain" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(b) to ascertain whether the conditions for its application are still satisfied.
annak megállapítása, hogy fennállnak-e még az intézkedés alkalmazásának feltételei.
EnglishThe issue of the Single Market is to ascertain where we can focus competition.
Az egységes piac kérdése annak meghatározása, hogy hova összpontosítsuk a versenyt.
EnglishMESSAGE FOLLOWS: ASCERTAIN AND REPORT MEANS OF GETTING PHYSICALLY CLOSE TO THE POPE.
ÜZENET: DERÍTSE KI ÉS JELENTSE, MI MÓDON LEHETNE FIZIKAILAG MEGKÖZELÍTENI A PÁPÁT.
EnglishAscertain and report means of getting physically close to the pope, he read again.
DERÍTSE KI ÉS JELENTSE, MI MÓDON LEHETNE FIZIKAILAG MEGKÖZELÍTENI A PÁPÁT.
EnglishAs far as we can ascertain, Lejeune spoke carefully, Mr Venables has not got a brother.
Tudomásunk szerint mondta óvatosan Lejeune Mr. Venablesnek nincs fiútestvére.
EnglishIt is too early to ascertain how long the current policy should be continued.
Túl korai megállapítani, hogy a jelelegi politikát meddig kell folytatni.
EnglishTo test this last conclusion, it was necessary to ascertain certain facts.
Hogy ezt az utolsó következtetést igazoljam, meg kellett győződnöm bizonyos tényekről.
EnglishWe had best ascertain if he is really there, or if by any possibility he might be in London.
Legjobb volna, ha rögtön megbizonyosodnánk felőle, hogy tényleg ott van-e.
EnglishHis questions to Lee were clipped, and she couldn't ascertain much from them.
Ez meggyőzte az asszonyt, hogy jól érezte előbb a változást.
EnglishWe're trying to ascertain more about that now - but this is the important part, okay?
Erről még nem tudok részleteket mondani, de dolgozunk rajta.
EnglishI tend to like science, where what we see and can ascertain are the foundation of what we know.
A tudományt kedvelem, ahol amit látunk és bebízonyíthatunk, az szolgál a tudásunk alapjául.
EnglishI am here to ascertain just how open to suggestions you are.
Azért vagyok itt, hogy megtudjam, mennyire nyitott különféle ajánlatokra.
EnglishAs far as we have been able to ascertain, the names are on the backs of at least some of the pictures.
Amennyire megbizonyosodhattunk róla, legalább néhány kép hátulján szerepelnek a nevek.
English'I was merely gaining height the better to ascertain wh-'
Egészen egyszerűen azért repültem fel, hogy jobb rálátásom legyen a...
EnglishTo ascertain this data, we need this directive.
Hogy az adatok bizonyosan rendelkezésre álljanak, szükségünk van erre az irányelvre.
EnglishClearly, the fault lies with those who were in charge of him, and I shall be sure to ascertain who was responsible.
Azoké a felelősség, akik őrizetben tartották... utána fogok nézni, kik voltak azok.
EnglishIf the Commission could investigate further, it would ascertain huge differences in the service provided.
Ha a Bizottság tovább vizsgálódna, hatalmas különbségeket fedezne fel a szolgáltatások terén is.
EnglishThere he would pay yet another visit to the spirits of the dead and attempt to ascertain what they must do next.
Újabb látogatásra készült a halottak szellemeinél, ki akarván deríteni, mihez kezdjenek most.
EnglishMenion studied them carefully for long minutes as if somehow his visual appraisal could ascertain their worth.
Menion hosszú percekig tüzetesen tanulmányozta őket, mintha a külsejükből megállapíthatná érdemüket.
EnglishI will ascertain, said Georges, if Mr. Poirot will see you.
Megkérdezem, fogadja-e Mr. Poirot mondta George.