"arguing" - Ungersk översättning


Infinitiv av arguing: to argue
EN

"arguing" på ungerska

EN to argue
volume_up
[argued|argued] {verb}

Some people argue that the term denotes…
Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
No one will argue with this point of view.
- Ezzel senki sem vitatkozik.
If you could do this, Daneel, why do you bother to argue with me? fust change my mind!
- Ha ön képes minderre, Daneel, akkor miért pazarolja az erejét arra, hogy vitatkozik velem?
to argue (även: to reason)
No one in Europe is radically arguing for an excessive budget consolidation.
Európában senki sem érvel radikálisan a túlzott költségvetési konszolidáció mellett.
The proposal argues for the completion of the ratification process of the Treaty of Lisbon.
A javaslat a Lisszaboni Szerződés ratifikációs eljárásának befejezése mellett érvel.
He argues that an abnormal situation requires abnormal actions.
Azzal érvel, hogy a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket követel meg.

Användningsexempel för "arguing" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishRamsey was still arguing as the car pulled into the drive before Shepheard's.
Ramsey még akkor is zsörtölődött, amikor a kocsi lehúzódott a Shepheards előtt.
EnglishListening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.
A mai vitát hallgatva az a benyomás keletkezhet, hogy mi a CO2-ről vitatkozunk.
EnglishAre we back to that, arguing whether or not when we serve Satan we serve God?
- Újra kezdjük a veszekedést, hogy a sátánt szolgáljuk, vagy az Istent szolgáljuk?
EnglishAvery punched one of the blinking lights and began arguing into the receiver.
Avery rácsapott az egyik vörös fényre, és vitatkozni kezdett valakivel a telefonon.
Englishwith their arguing about that second bottle.
Az átkozottak, elrontották az estéjét, annyit vitatkoztak a második üvegen!
EnglishAnd there they were, arguing again, behind us, as I was hurried through the street.
Tessék, már megint vitatkoztak mögöttünk, miközben az emberek siettek velem az utcán.
EnglishIf the plan succeeds we shall be in power and no one will start arguing at that time.
Ha sikerül a terv, mi kerülünk hatalomra, és akkor már senki sem fog kérdezősködni.
EnglishBrookida and Charlie were still arguing as Creideiki turned back to Metz.
Brukida és Charlie még mindig vitatkoztak, amikor Creideiki visszafordult Metzhez.
EnglishI heard it when you were arguing, and I hear it now when I look at your face.
Hallottam, amikor vitatkoztatok, és most is hallom, amikor arcodra nézek!
EnglishThat is why I am arguing in favour of financing for these patient organisations.
Ezért érvelek amellett, hogy e betegszervezetek forrásokat kapjanak.
EnglishHe said this most seriously, as if he were arguing with someone who held a different view.
Mindezt a legkomolyabban mondta, mintha más álláspontot képviselő egyénnel vitázna.
EnglishThe voices she could barely hear, the men arguing, threatening, they didn't matter now.
A hangokat alig hallotta, férfiak vitatkoztak, fenyegetőztek, nem érdekes.
EnglishWhat's the good of arguing with you, or trying to make you see reason?
Mi értelme, hogy az ember veled vitatkozzék, vagy megpróbáljon jobb belátásra bírni?
EnglishBehind him the men broke up into groups, talking, arguing in low tones.
A háta mögött az emberek kis csoportokra oszlottak, halkan beszélgettek, vitatkoztak.
EnglishThere was no arguing with the female of the species - the mother deprived of her young.
Egy ilyen nővel... egy anyával, akitől elvették a gyermekét... nem lehet vitába szállni.
EnglishHere you are this evening, up and dressed, arguing with me about your sanity.
Ha nem normális, akkor csak annyiban, hogy szívósabb, értelmesebb és józanabb a normálisnál.
EnglishNow I am not arguing that Our Lord was on one side or the other of the debate about the euro.
Nem azt bizonyítgatom, hogy Urunk az euróról szóló vita során melyik oldalon állt.
EnglishThat announcement started more arguing amongst these people than I had ever heard.
Ez a bejelentés aztán tényleg soha nem látott vitát robbantott ki.
EnglishWe're arguing about Jessie, about our daughter, and what else is new?
Itt Jessie-ről, a kisebbik lányunkról van szó, ha még nem jöttél volna rá!
EnglishIf you're looking at the body, then I'm looking at the body, and I'm not arguing about it.
Ha te megnézed a hullát, akkor én is megnézem, és erről nem nyitok vitát.