"began to wonder" - Tysk översättning

EN

"began to wonder" på tyska

Se exempelmeningar för "began to wonder" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "began to wonder" på tyska

to begin verb
to preposition
to
wonder substantiv
wonder adjektiv
German
wonder
to wonder verb
to wonder

Användningsexempel för "began to wonder" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSo in the year 2000, I began to wonder, what if we came together?
Im Jahr 2000 begann ich mich zu fragen, was wäre, wenn wir zusammenkämen?
EnglishAfter a while I began to wonder if that was all I was.
Ich begann mich zu fragen, ob ich genau das für ihn war.
EnglishAnd I began to wonder what was going on, and you think while you talk, and basically, I thought, I got it.
Und ich begann mich zu fragen, was da vor sich geht, und man überlegt während des Gesprächs, und im Grunde wußte ich es.
EnglishAnd I began to wonder, Is this the goal?
Ich begann mich zu fragen, ist dies das Ziel?

Lär dig andra ord

English
  • began to wonder

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.