"v" - Tjeckisk översättning

EN

"v" på tjeckiska

volume_up
v {prep.}
CS
volume_up
V neck {substantiv}
volume_up
V-neck {substantiv}
CS

"v" på engelska

volume_up
v {prep.}
EN
EN

v {preposition}

volume_up
v (även: in, on, at, within)
If it is AC, it is either 15 kV, or 30 kV, or 35 kV.
Pokud jde o AC, jedná se buď o 15 kV nebo o 30 kV, popřípadě o 35 kV.
v. the distorting development of biofuels, at the expense of food crops.
v. deformovaný vývoj v oblasti biopaliv na úkor potravinových plodin.
The Player reads and writes media information in the ID3v2 format.
Program Windows Media Player dokáže číst a zapisovat informace o médiích ve formátu ID3v2.
CS

v {preposition}

volume_up
v (även: dovnitř, ve)
Jabra BT500v - Ocenění Best in test (Nejlepší v testu), Connexie, Belgie
Jabra BT500v - Best in test, Connexie Belgium
V současnosti je v rámci mise EUFOR v Čadu a v Středoafrické republice 1 800 vojáků.
At this moment there are 1 800 EUFOR soldiers in Chad and the Central African Republic.
JW: V Latinské Americe, v Indii, v Jihovýchodní Asii, a především v Číně.
JW: In Latin America, in India, in Southeast Asia, and most of all in China.
v (även: na, při, u, ve)
Informace o změnách barev v systému Windows najdete v tématu Změna barev v počítači.
To learn how to change colors in Windows, see Change the colors on your computer.
V Evropské unii je v průmyslových odvětvích zaměstnáno v průměru více než 14 % žen.
On average, over 14% of women in employment in the European Union work in industry.
V poslední době jsme měli problémy v Madridu, kde lidé protestovali v ulicích.
We had issues in Madrid recently when people were protesting on the streets.
V současnosti je v rámci mise EUFOR v Čadu a v Středoafrické republice 1 800 vojáků.
At this moment there are 1 800 EUFOR soldiers in Chad and the Central African Republic.
V dané situaci není nikdo z našich vyslanců v současné době v Hondurasu přítomen.
We have a situation where none of our ambassadors at the moment are present in Honduras.
Domácí univerzita v Coimbře, založená v roce 1290, je jednou z nejstarších v Evropě.
At home, the university of Coimbra, established in 1290, is one of the oldest in Europe.
To jenom prohloubilo sociální rozdíly v rámci Evropské unie a v rámci členských států.
This has deepened the social divide within the EU and within the Member States.
Jinak by nebylo možné zákaz uplatnit v souladu s právními předpisy a v přiměřené době.
Otherwise, they could not be legally binding within a reasonable timeframe.
Představuje rámec, v kterém se dosáhlo dohody v rámci Evropské unie.
That is the context in which an agreement was reached within the European Union.
Pokud jde o AC, jedná se buď o 15 kV nebo o 30 kV, popřípadě o 35 kV.
If it is AC, it is either 15 kV, or 30 kV, or 35 kV.
v. deformovaný vývoj v oblasti biopaliv na úkor potravinových plodin.
v. the distorting development of biofuels, at the expense of food crops.
Program Windows Media Player dokáže číst a zapisovat informace o médiích ve formátu ID3v2.
The Player reads and writes media information in the ID3v2 format.

Synonymer (engelska) till "v":

v
English

Användningsexempel för "v" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOffice in Kehl c/o Euro-Info-Verbraucher e.V Bahnhofsplatz 3 77694 Kehl Tel
Office in Kehl c/o Euro-Info-Verbraucher e.V Bahnhofsplatz 3 77694 Kehl Tel.:
English2008 draft general budget: Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX (vote)
Rozpočet na rozpočtový rok 2008 (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (hlasování)
EnglishDraft general budget 2009 (Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX) (
Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2009 - oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (
EnglishDraft general budget 2010 (Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (
Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2010 (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (
English13. 2006 discharge: EU general budget, section V - Court of Auditors (
13. Udělení absolutoria za rok 2006: souhrnný rozpočet EU, Oddíl V - Účetní dvůr (
EnglishGuidelines for the 2010 budget procedure - Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX (
Rozpočtové pokyny na rok 2010 - oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (
English2009 budget guidelines - (sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX) (debate)
Pokyny pro rozpočtový proces pro rok 2009 - (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX) (rozprava)
Englishv. the distorting development of biofuels, at the expense of food crops.
v. deformovaný vývoj v oblasti biopaliv na úkor potravinových plodin.
EnglishIf you see a message asking whether to convert the contact attachment to vCard, click No.
Uvidíte-li dotaz, zda převést přílohu s kontakty do aplikace vCard, stiskněte tlačítko Ne.
Englishreg delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings" /v ProxyServer /f
reg delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings" /v ProxyServer /f
EnglishThe Player reads and writes media information in the ID3v2 format.
Program Windows Media Player dokáže číst a zapisovat informace o médiích ve formátu ID3v2.
EnglishThe Player reads and writes media information in the ID3v2 format.
Přehrávač čte a zapisuje informace o médiích ve formátu ID3v2.
EnglishIn fact, this guy drives a Mercedes-Benz S600 V12 with a six-liter engine with more than 400 horsepower.
Ve skutečnosti má Mercedes-Benz S600, V12 s motorem o objemu 6 litrů a více než 400 koní.
EnglishThe signal level of the QAM signals should be between ± 8 dBmV (the cable technician should know what this means.)
Úroveň signálů QAM by měla být mezi ± 8 dBmV (technik by měl vědět, co to znamená).
EnglishIf it is AC, it is either 15 kV, or 30 kV, or 35 kV.
Pokud jde o AC, jedná se buď o 15 kV nebo o 30 kV, popřípadě o 35 kV.
EnglishDischarge 2005: Section V, Court of Auditors (vote)
Absolutorium za rozpočtový rok 2005: Oddíl V, Účetní dvůr (hlasování)
EnglishUnit 1 of the V1 NPP in Bohunice was closed on 31 December 2006, and Unit 2 on 31 December 2008.
Blok 1 jaderné elektrárny Bohunice V1 byl odstaven dne 31. prosince 2006 a blok 2 dne 31. prosince 2008.
EnglishBL: You see this white V-shaped mark on the back of the shrimp?
BL: Vidíte ty bílé značky tvaru V na zádech těch krevet?
English2008 budget guidelines (Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) and VIII(B)) (vote)
Rozpočtové směry na rok 2008 (hlasování)
EnglishJabra BT500v - Best in test, Connexie Belgium
Jabra BT500v - Ocenění Best in test (Nejlepší v testu), Connexie, Belgie