"tourists" - Tjeckisk översättning

EN

"tourists" på tjeckiska

volume_up
tourist {substantiv}

EN tourists
volume_up
{pluralis}

tourists
volume_up
turisté {mask. plur.}
EU citizens, as we know, are travelling more than ever, not least as tourists.
Občané EU, jak je známo, cestují více než kdy jindy, velmi často jako turisté.
As I like to say, we are citizens, not tourists, in one European Union.
Jak často říkám, jsme občané, nikoli turisté, jedné Evropské unie.
Their landscape and environmental benefits are valued by tourists all over the world.
Jejich krajinu a prostředí obdivují turisté z celého světa.

Synonymer (engelska) till "tourist":

tourist

Användningsexempel för "tourists" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe objective of this policy should be to raise the awareness of European tourists.
Cílem této politiky by mělo být zvýšení informovanosti evropských turistů.
EnglishMy primary concern is for usefully employed individuals, not benefit tourists.
Mým prvořadým zájmem jsou užitečně zaměstnaní jednotlivci a nikoli prospěch pro turisty.
EnglishThe isolation of Tibet must stop - for the inhabitants, for tourists, for journalists.
Izolace Tibetu musí skončit - pro obyvatele, pro turisty, pro novináře.
EnglishSurveys show that the influx of tourists is higher during holiday periods and at weekends.
Průzkumy ukazují, že příliv turistů je větší během prázdnin a o víkendech.
EnglishWe never hear them talking about 'tax tourists' or 'state aid tourists'.
Nikdy je neslyšíme mluvit o "daňových turistech" nebo "turistech cestujících za státní podporou".
EnglishThis is particularly true of rural areas that are less attractive to tourists and are forgotten.
To platí zejména pro zapomenuté venkovské oblasti, které jsou méně přitažlivé pro turisty.
EnglishIt will be visible in the number of tourists they receive and it will help to make Europe better known.
Ten bude zjevný z počtu příchozích turistů a pomůže zvýšit povědomí o Evropě.
EnglishAnd he pointed to the busloads of tourists that would show up everyday, with cameras ready usually.
On ukázal na to množství turistů, kteří tam přicházejí každý den, většinou s připravenými foťáky.
EnglishThey were not tourists who wanted to experience the beauty of the country, but potential terrorists.
Nejednalo se o žádné turisty, kteří se chtějí kochat krásami krajiny, ale potenciální teroristé.
EnglishCoastal areas are magnets for tourists - another big industry.
Cestovní ruch je tak dalším významným hospodářským odvětvím.
EnglishThe country is often called a paradise for tourists, but is far from a paradise for the people living there.
Tuto zemi často nazývají rájem pro turisty, ale má daleko od ráje pro lidi, kteří tam žijí.
EnglishIt is absolutely clear that Europe is still the most attractive destination for tourists from all over the world.
Je zcela jasné, že Evropa je stále nejpřitažlivější destinací pro turisty z celého světa.
EnglishThe city therefore attracts hundreds and thousands of tourists a year.
Kašgar tak ročně láká stovky a tisíce turistů.
EnglishChina, in particular, invests heavily in cultural diplomacy to improve its image and attract tourists.
Zejména Čína masivně investuje do kulturní diplomacie, aby vylepšila dojem o sobě a přilákala turisty.
EnglishAnd thirdly, what measures will you take to attract tourists from other countries outside the European Union?
A zatřetí, jaká opatření podniknete, abyste přilákali turisty z jiných zemí mimo Evropskou unii?
EnglishEventually, they will have so many health tourists coming in that their own local patients will be squeezed out.
Může se stát, že do nich bude přicházet tolik zdravotních turistů, že místní pacienti budou vytlačeni.
EnglishThe existence of such links is often decisive when it comes to placing investments and receiving tourists.
Existence takových spojení je často rozhodující, když se rozhoduje o umísťování investic a přijímání turistů.
EnglishIt is not only business people and tourists but young people, above all, who have an important role to play.
Nemám tím na mysli jen podnikatele a turisty, ale především mladé lidi, kteří budou muset hrát významnou úlohu.
EnglishI want to see any loopholes which help benefit tourists well and truly sealed in this legislation.
Chci, aby byly veškeré mezery v těchto právních předpisech, které pomáhají jen prospěchu turistů, řádně a skutečně zaplněny.
EnglishTibet was reopened to tourists in mid-June.
Tibet byl znovu otevřen pro turisty v polovině června.