"tour" - Tjeckisk översättning

EN

"tour" på tjeckiska

volume_up
tour {substantiv}

EN tour
volume_up
{substantiv}

tour
volume_up
turné {neut.}
Before we went out as a tour, he went out solo and did it first.
Předtím, než jsme vyrazili na naše turné, jel tam sám a udělal to jako první.
And I hope that I don't get sick during the book tour.
A doufám, že se mi neudělá šoufl, až s ní pojedu na turné.
I was one of the founding members of the Axis of Evil Comedy Tour.
Byl jsem jedním ze zakládajících členů Komediální turné Osa zla.
The tour ends with a view of the lobby and the Council conference room on the top floor.
Virtuální prohlídka končí výhledem z chodby a zasedací místnosti Rady guvernérů v posledním patře.
Help Center Guided TourTour the new AdWords Help Center features in 5 quick steps!
Komentovaná prohlídka centra nápovědyProhlédněte si nové centrum nápovědy AdWords v pěti rychlých krocích.
Navigation Path: Home > The European Central Bank > New premises > Overview > Virtual tour
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Nové sídlo ECB > Základní údaje > Virtuální prohlídka
tour (även: hike)
volume_up
túra {fem.}

Synonymer (engelska) till "tour":

tour

Användningsexempel för "tour" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTour operators have not received any bookings for months but only cancellations.
Podnikatelé v cestovním ruchu již řadu měsíců nemají žádné rezervace, jen storna.
EnglishWhen I was 10 years old, a cousin of mine took me on a tour of his medical school.
Když mi bylo deset, můj bratranec mě vzal na prohlídku jeho lékařské fakulty.
EnglishLearn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
Další informace o všech částech stránky v Adresáři míst získáte v interaktivní prohlídce.
EnglishWhichever tour operator we are talking about, there are fixed prices for children.
Ať hovoříme o jakémkoli poskytovateli zájezdů, všude jsou ceny pro děti pevně stanovené.
EnglishWe encourage you to create a 3D Map Tour video using content from Bing Maps 3D.
Povolujeme vám vytvořit si z obsahu služby Bing Maps 3D video s prohlídkou trojrozměrné mapy.
EnglishGreat expectations lie ahead of Mr Obama's first visit and tour of Europe.
S první návštěvou pana Obamy do Evropy jsou spojována velká očekávání.
EnglishWhen I took the tour, it actually included some Opus One, I was glad to see.
Součástí prohlídky byla i ochutnávka Opus One, byl jsem za to rád.
EnglishTo substantiate our request, we would like to invite you to take a tour of a textile factory.
Ke zdůvodnění našeho požadavku bych vás ráda pozvala na prohlídku jedné textilní továrny.
EnglishSo now I can answer any of your questions and give you the five-cent tour.
Teď zodpovím jakékoliv vaše dotazy a dám vám ještě větší náhled.
EnglishThe financial impact was serious, with tour operators and shops losing many good customers.
Mělo to vážný finanční dopad a cestovní kanceláře a obchody ztratily mnoho dobrých zákazníků.
EnglishSo Grace and her friend are on a tour of a chemical factory, and they take a break for coffee.
Takže Grace a její kamarád jsou na prohlídce v chemické továrně a dají si přestávku na kávu.
EnglishSo let's take a tour of this state-of-the-art clean coal facility.
Tak si prohlédněme ten výkřik technologie - továrnu na čisté uhlí.
EnglishTake a world tour, from Antarctica to the Sahara Desert and beyond, with color as your guide.
Vydejte se na výpravu po celém světě od Antarktidy až po Saharu a nechejte se přitom vést barvou.
EnglishAnd I still worked as a tour leader, traveled back and forth in China, Tibet and Central Asia.
A pořád jsem pracovala jako průvoce, cestovala jsem tam a zpátky po Číně, Tibetu a Centrální Asii.
EnglishHelp Center Guided TourTour the new AdWords Help Center features in 5 quick steps!
Případně se přihlaste a zobrazte nápovědu k účtu.
EnglishTo learn more, check out the Google Maps tour.
Pokud jsou k dispozici čísla výjezdů z dálnice, jsou označena příslušnou ikonou.
EnglishLearn more about Google+ and Google profiles or take a tour of Google+.
Přečtěte si další informace o službě Google+ a profilech Google nebo absolvujte prohlídku služby Google+.
EnglishTake a tour of a Place Page on Google to learn more.
Další informace se dozvíte v prohlídce stránky v Adresáři míst na Googlu.
EnglishAnd then I settled in New York where I became a tour guide.
A pak jsem se usadila v New Yorku, kde jsem se stala průvodcem.
EnglishThey write a lot about the Tour de France, and it is a German who is wearing the yellow jersey there at the moment.
Píšou toho hodně o Tour de France a o tom, že žlutý trikot má v současné době Němec.