"stood" - Tjeckisk översättning

EN

"stood" på tjeckiska

volume_up
stood {perf. part.}
CS

EN stood
volume_up
{perfektparticip}

stood
He stood by it in the face of repeated calls for clarification or withdrawal.
Stál si za tím, když byl opakovaně žádán o vysvětlení nebo odvolání.
Void of expression, the executioner stood there with a bloodstained long sword in his hand.
Popravčí zde stál, bez výrazu, s dlouhým mečem potřísněným krví v rukou.
And I stood there beside two very good friends of mine, Richard Weber and Kevin Vallely.
Stál jsem tam po boku svých dvou přátel Richarda Webera a Kevina Vallelyho.

Användningsexempel för "stood" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishColonel Gaddafi has never stood for election since coming to power 41 years ago.
Plukovník Kaddáfí od příchodu k moci před 41 lety nikdy nekandidoval ve volbách.
EnglishThis acting student stood up after 30 seconds, and said, "I solved everything.
Tento falešný student si po 30 vteřinách stoupnul a řekl: "Všechno mám vyřešené.
EnglishMy own state, the United Kingdom, has stood apart from any idea of a common policy.
Moje vlastní země, Spojené království, nepřijala myšlenku společné politiky.
EnglishWhen we believed this, stood for this, we thought that we were telling the truth.
Pokud jsme tomu věřili, stáli si za tím, byli jsme zřejmě přesvědčeni, že říkáme pravdu.
EnglishI thank you on behalf of those of us who are here because you stood with us.
Děkuji vám za všechny z nás, kdo tu jsme díky tomu, že jste při nás stáli.
EnglishThe initials stood for Programmed Logic for Automated Teaching Operations.
Ta zkratka znamená Programovaná logika pro automatizované učební operace.
EnglishFor me the policing stood for power to correct, power to prevent and power to detect.
Pro mě znamenala policie moc napravovat, moc předcházet a moc zjišťovat.
EnglishThe oral amendment is on the voting list but nobody stood up to support it.
Ústní pozměňovací návrh je na hlasovací listině, nikdo se však nepostavil na jeho podporu.
EnglishAt least if that had been the case, we would have known where we stood and where it is.
Kdyby aspoň k tomu došlo, věděli bychom, na čem jsme byli a kde je nyní.
EnglishOne after another the speakers stood up and said that they would respect the Irish people.
Řečníci jeden po druhém vstávali a říkali, že budou respektovat irský lid.
EnglishIn 2008, the at-risk-of-poverty rate for people aged 65 years and over stood at 19%.
V roce 2008 činila míra rizika chudoby u osob starších 65 let 19 %.
English'In previous times Martin Schulz has stood up and said that a "no” vote will lead to fascism'.
"V minulosti vystoupil pan Schulz a prohlásil, že hlasování proti povede k fašismu."
EnglishParliament has stood united and ensured that there was support for the wishes of the Commission.
Parlament zaujal sjednocený postoj a postaral se o podporu pro přání Komise.
EnglishIt is probably a further success that the rapporteur stood up to enormous pressure from lobbyists.
Je pravděpodobně dalším úspěchem, že pan zpravodaj vydržel obrovský tlak lobbistů.
EnglishMy heart beat fast, my head was dizzy, trying to comprehend what it was that stood in front of me.
Bušilo mi srdce, točila se mi hlava, snažila jsem se pochopit, co před sebou vidím.
EnglishI stood up and signalled, even verbally, but the President indicated that I should stop.
Postavil jsem se a dával znamení, dokonce i slovně, ale předseda mi naznačil, že mám přestat.
EnglishIn Copenhagen, we looked back and we stood alone in our ambitions.
V Kodani jsme se ohlédli a zjistili, že s našimi ambicemi jsme osamocení.
EnglishThe junta has stood for the abuse of power and misrule for decades.
Junta znamená zneužívání moci a destruktivní vládu na celá desetiletí.
EnglishClearly forty Members have not stood to oppose the inclusion of this oral amendment.
Jak je patrné, čtyřicet poslanců se nepostavilo proti zahrnutí tohoto ústního pozměňovacího návrhu.
EnglishThe Treaty of Lisbon has always stood for more Europe, not less Europe.
Lisabonská smlouva vždy znamenala více Evropy, nikoli méně Evropy.