EN plotted
volume_up
{adjektiv}

plotted (även: planned, scheduled)
volume_up
plánovaný {adj. mask.}
plotted
volume_up
zakreslený {adj. mask.}

Synonymer (engelska) till "plotted":

plotted
plot

Användningsexempel för "plotted" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd the bottom one is you lot -- super-creatives plotted in the same way.
A na tom spodním jste vy, bando - super nadaní rozložení stejným způsobem.
EnglishThe top one is wages as a function of size plotted in the same way.
Ten vrchní jsou mzdy jako funkce velikosti popsaná stejným způsobem.
EnglishAnd also, even though it's plotted on a log curve on the left, it's curving upwards.
A přesto, že je zanesena na křivce vlevo, směřuje vzhůru.
EnglishAnd it's plotted in this funny way by going up by factors of 10, otherwise you couldn't get everything on the graph.
Měřítko osy zobrazuje násobky desítky, a je tomu tak, protože jinak by se všichni do grafu nevešli.
EnglishJust to show you what we plotted, here is income, GDP -- GDP of the city -- crime and patents all on one graph.
Na vysvětlenou, co jsme mapovali - zde je příjem, HDP - HDP města - zločinnost a patenty, vše v jednom grafu.
EnglishAnd here, they're all plotted together.
A zde jsou zmapovány všechny dohromady.
EnglishWhat is plotted here is metabolic rate -- how much energy you need per day to stay alive -- versus your weight, your mass, for all of us bunch of organisms.
Je zde načrtnutý metabolický poměr - kolik energie za den potřebujete, abyste přežili - versus vaše hmotnost, hmota pro různé organismy.
EnglishThe charges of all known particles can be plotted in a four-dimensional charge space, and projected down to two dimensions like this so we can see them.
Náboje všech známých částic je možné vykreslit ve čtyřrozměrném nábojovém prostoru a promítnout je takto do dvou rozměrů, takže je lze vidět.
EnglishDrove out about 300 kilometers, and wherever we found a school, administered a set of standard tests, and then took those test results and plotted them on a graph.
Ujeli jsme asi 300 kilometrů, a vždy když jsme narazili na školu, udělali jsme sadu standardních testů, a výsledky jsme pak zakreslili do grafu.
EnglishI would therefore encourage Baroness Ashton to perhaps steer the Union's strategy back on the course plotted by the Commission in 2005 in its report for the Barcelona summit.
Doporučoval bych proto baronce Ashtonové, aby případně vedla strategii Unie zpět k postupu naznačeným Komisí v roce 2005 ve zprávě pro summit v Barceloně.
EnglishIf you do the right studies, you can look at how much you as an individual spend on your own health care, plotted over your lifetime.
Je to ve skutečnosti velice zajímavé - jestliže to správně analyzujete, uvažte kolik vy jako jednotlivec vynaložíte na svoji vlastní zdravotní péči, během celého vašeho života.