"palliative" - Tjeckisk översättning

EN

"palliative" på tjeckiska

volume_up
palliative {substantiv}

EN palliative
volume_up
{substantiv}

1. medicinvetenskap

palliative

Synonymer (engelska) till "palliative":

palliative

Användningsexempel för "palliative" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishObviously, responses to this disaster also need to be more than merely palliative.
Samozřejmě však nestačí, budou-li mít reakce na tuto katastrofu pouze zmírňující účinek.
EnglishGiven the extent to which production fluctuates, the proposed measures would be merely palliative.
Vzhledem k variabilnosti výroby by navrhovaná opatření měla jen utišující účinek.
EnglishPalliative measures are indeed necessary, but it is the causes of the disaster that have to be addressed.
Uklidňující opatření jsou samozřejmě nezbytná, musíme však řešit příčiny této katastrofy.
EnglishExcept vague transitional aid, like palliative care.
Jen neurčitou přechodnou pomoc jako uklidňující lék.
EnglishWe do not want palliative proposals such as 'pricking'.
Nechceme uklidňující návrhy jako "propichování".
EnglishOtherwise, assistance such as that of the EGF will be merely palliative and will end up being shown to be insufficient.
Jinak bude mít pomoc, jako je například podpora z EFG, pouze zmírňující účinky a nakonec se ukáže jako nedostatečná.
EnglishI would, however, like to point out that Europe's employment problem will not be solved by palliative measures taken on a case-by-case basis.
Avšak rád bych upozornil, že problém Evropy v oblasti zaměstnanosti nebude vyřešen prostřednictvím zmírňujících opatření přijímaných pro jednotlivé případy.
EnglishThe EGF has a palliative role and can serve as a stimulus, but it is manifestly insufficient to solve the serious problems affecting so many families on its own.
EGF má roli utišujícího prostředku a může sloužit jako pobídka, ale je zřejmě nedostatečný pro řešení vážných problémů, které postihují tolik rodin.
EnglishThe financial and economic crisis made large-scale government intervention in the economy unavoidable - but we must not confuse the palliative with the cure.
V důsledku finanční a hospodářské krize se rozsáhlé vládní zásahy do hospodářství staly nevyhnutelnými - nesmíme si však plést utišující prostředky s léčbou.
EnglishThis is a tiny sum, however, and it is merely a palliative measure, given the severe unemployment experienced in Portugal today, particularly in those regions.
Je to však velmi malá částka a jde spíše o utišující opatření vzhledem k vážné nezaměstnanosti, která dnes panuje v Portugalsku, zejména v těchto regionech.
EnglishTo try to cope with the crisis, Commissioner, you were recommending temporary palliative measures with the aim of controlling and restricting imports of some Chinese textiles.
Jako pokus o vyrovnání se s touto krizí jste, pane komisaři, doporučoval dočasná utišující opatření za účelem kontroly a omezení některých čínských textilních výrobků.