"happen again" - Tjeckisk översättning

EN

"happen again" på tjeckiska

Se exempelmeningar för "happen again" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "happen again" på tjeckiska

to happen verb
again adverb

Användningsexempel för "happen again" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHowever, there must also be a guarantee that it will not happen again in future.
Musí zde však být také záruka, že se to již v budoucnosti nebude opakovat.
EnglishThat cannot happen again, particularly in issues such as quantitative easing.
To se nesmí opakovat, zejména v otázkách, jako je kvantitativní uvolňování.
EnglishWhat will the Swedish Presidency do to ensure that this does not happen again?
Co švédské předsednictví udělá, aby zajistilo, že k tomu nedojde znovu?
EnglishWe have all been patients at some point, and we never know when it will happen again.
Všichni jsme někdy byli pacienty a nikdy nevíme, kdy k tomu znovu dojde.
EnglishIf this were to happen again, I would not know where the Commission would get the money from.
V případě, že by se to znovu stalo, nevím, kde by na to Komise získala peníze.
EnglishAs someone said, this has happened before and it should not be allowed to happen again.
Jak v této sněmovně někdo uvedl, stalo se tak a nesmíme dovolit, aby k tomu znovu došlo.
EnglishThe services were made aware of the problem and it should not happen again.
Služby byly na tento problém upozorněny a už by se to nemělo opakovat.
EnglishIt is only worth being aware that it could happen again and that we need to be prepared for it.
Je jen dobré si uvědomit, že se to může stát znovu a že na to musíme být připraveni.
EnglishI am suggesting that I am determined to make sure it cannot happen again.
Tvrdím, že jsem rozhodnuta zajistit, že se to nesmí nikdy opakovat.
EnglishWe hope that it will never happen again and appeal to the authorities to ensure that it does not.
Doufáme, že se to už nebude opakovat a vyzýváme úřady, aby se o to postaraly.
EnglishThe Environment Commissioner has said that this must never happen again.
Komisař pro životní prostředí řekl, že se to už nesmí nikdy stát.
EnglishWe must do everything in our power so that this does not happen again.
Musíme udělat vše, co je v naší moci, aby se toto již neopakovalo.
EnglishWe cannot let this happen again, and at the same time we have to learn from the failures of the past.
Nesmíme dopustit, aby se to opakovalo, a zároveň se musíme poučit z dřívějších chyb.
EnglishShould this happen again, I will cut you off because that is a road down which we do not want to go.
Kdyby se to mělo stát znovu, přeruším vás, protože takto upadat nechceme.
EnglishWhat measures will it take to ensure that this kind of situation does not happen again?
Jaká opatření uplatní, aby se tato situace již neopakovala?
EnglishYou know that something untoward may well happen there again.
Víme, že už zítra může v oblasti znovu dojít k nečekaným událostem.
EnglishIt'll never happen again in India, because now it was once and forever.
Už se to nikdy nestane, tehdy to bylo poprvé a naposled.
EnglishThat should be our contribution towards a guarantee that what we experienced can never happen again.
Ta by měla být naším příspěvkem k záruce, že se to, co jsme prožili, už nemůže nikdy opakovat.
EnglishWe need to ensure that situations similar to those that occurred last year do not happen again in the future.
Je třeba, abychom zajistili, že se již nebude opakovat situace, jakou jsme zažili loni.
EnglishA financial and economic crisis such as the one we are currently experiencing must never happen again.
Finanční a hospodářská krize jako je ta, kterou v současnosti zažíváme, již nikdy nesmí nastat.

Lär dig andra ord

English
  • happen again

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.