"exam" - Tjeckisk översättning

EN

"exam" på tjeckiska

volume_up
exam {substantiv}

EN exam
volume_up
{substantiv}

Synonymer (engelska) till "exam":

exam

Användningsexempel för "exam" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishCongratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
EnglishEurope should not settle for anything less than 'cum laude' in the SME exam.
Tuto zkoušku z předmětu malé a střední podniky by Evropa neměla složit jinak než "na výbornou ”.
EnglishWell done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
EnglishLook, I never passed a maths exam in my life so I am going to stop here!
Podívejte se, já jsem v životě nedělal zkoušku z matematiky, takže se do toho už dál nebudu pouštět!
EnglishIt was a difficult time, and I think you have passed the exam here.
Byla to složitá doba a podle mne jste se zde osvědčil.
EnglishWell done on acing your exam!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
EnglishI must say that the Ukrainian people passed the exam.
Musím konstatovat, že ukrajinští občané tuto zkoušku zvládli.
EnglishI could give you guys an algebra-two final exam, and I would expect no higher than a 25 percent pass rate.
Mohl bych vám teď dát test z druhého roku algebry a myslím si, že by neprošlo více než 25 procent z vás.
EnglishThe three of us go to the exam together, and we sit down.
Všichni tři jdeme na zkoušku společně, sedneme si.
EnglishAnd on my seventeenth birthday, after my fake eye exam, the eye specialist just noticed it happened to be my birthday.
A na mé 17. narozeniny, po mém vyšetření očí nanečisto, oční lékař zjistil, že mám zrovna narozeniny.
EnglishNot included in Axis Certification Exam
Není zahrnuto v Certifikační zkoušce společnosti Axis
EnglishAnd that exam, whether you get a 70 percent, an 80 percent, a 90 percent or a 95 percent, the class moves on to the next topic.
Po této písemce, ať už jste úspěšní ze sedmdesáti, osmdesáti, devadesáti nebo devadesáti pěti procent, se třída posune na další téma.
EnglishThe tool will take you through a series of screens, much like an eye exam, to help you achieve the sharpest text possible.
Tento nástroj vás provede sérií obrazovek, které se podobají zkoušce zraku u lékaře, a pomůže vám dosáhnout co nejostřejšího zobrazení textu.
EnglishIn a traditional classroom, you have a couple of homework, homework, lecture, homework, lecture, and then you have a snapshot exam.
V klasickém vyučování dostáváte několik domácích úkolů. ~~~ Domácí úkol, výklad, domácí úkol, výklad, a pak dostanete tématickou písemku.
EnglishAnd I remember my very first patient in that series continued to tell me more history during what was meant to be the physical exam visit.
Vzpomínám si na vůbec prvního pacienta z té doby, který pokračoval ve vyprávění své anamnézy během toho, co měla být fyzická prohlídka.
EnglishThis is what the physician would have in front of him and her when we enter that exam room instead of just the pink slip that said I paid at the counter.
Toto by měli mít k dispozici doktoři před sebou, když vstoupíme do ordinace, místo růžové stvrzenky, která říká, že jsme zaplatili na pokladně.
EnglishI like to think that I do a thorough physical exam, but because the whole visit was now about the physical, I could do an extraordinarily thorough exam.
Rád dbám na to udělat celkovou fyzickou prohlídku, ale protože takhle byla celá doba k dispozici, mohl jsem udělat výjimečně důkladnou prohlídku.
EnglishHe reads one book of 12 and goes to a couple of lectures, marches himself up to our room a couple days before the exam to get himself tutored.
Můj bratr je jaksi zaneprázdněn, a přečte jen jednu knihu z 12 a jde jen na pár přednášek, pak nakráčí do našeho pokoje pár dní před zkouškou, abychom jej doučovaly.
EnglishI then scheduled the physical exam for two weeks hence, and when the patient came for the physical, I was able to do a thorough physical, because I had nothing else to do.
Pak jsme se domluvili na fyzické prohlídce za 14 dní, takže když přišel pacient na fyzickou prohlídku, byl jsem schopen ji udělat důkladně, protože nic jiného jsem dělat nemusel.