"estimate" - Tjeckisk översättning

EN

"estimate" på tjeckiska

volume_up
estimate {substantiv}

EN estimate
volume_up
{substantiv}

estimate (även: appraisal, assessment, estimation, guess)
volume_up
odhad {mask.}
The low estimate is the nuclear energy industry estimate of nuclear.
Ten nízký odhad odpovídá odhadu provedeným průmyslníky s nuklární energií.
And that gives us a nice way to express our estimate of life's improbability.
A to nám umožňuje pěkně vyjádřit náš odhad nepravděpodobnosti života.
One is a low estimate, and one is a high estimate.
První značí nízský odhad a druhý vysoký odhad.
estimate (även: costing)

Användningsexempel för "estimate" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn the UK, we estimate approximately 5 000 victims, of which 330 are children.
Ve Spojeném království odhadujeme přibližně 5 000 obětí, z nichž 330 jsou děti.
EnglishScientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.
Vědci odhadují, že do konce 21. století může vyhynout 15-40 % biologických druhů.
EnglishAccording to Eurostat’s first estimate, real GDP increased by 0.4% quarter on quarter.
Podle předběžného odhadu Eurostatu se růst reálného HDP mezičtvrtletně zvýšil o 0,4 %.
EnglishThe last estimate was EUR 20 billion, which is quite a lot to anybody.
Poslední odhady hovoří o 20 miliardách eur, což je pro každého částka poměrně vysoká.
EnglishWe fuse that information with a GPS unit to get an estimate of the location of the car.
Tuto informaci spojíme s GPS jednotkou k tomu, abychom získali přibližnou polohu vozidla.
EnglishThe current estimate of fatalities has grown to almost 50 000 people.
V současnosti se odhaduje, že počet obětí na lidských životech dosahuje takřka 50 000.
EnglishPolish scientists estimate, however, that the package will cost at least PLN 500 billion.
Polští vědci ovšem odhadují, že tento balíček bude stát přinejmenším 500 miliard zlotých.
EnglishThe Portuguese authorities estimate the total cost of the direct damage to be EUR 1 080 million.
Celkovou výši přímých škod portugalské úřady odhadují na 1 080 milionů EUR.
EnglishBy 2050, experts estimate that global demand for food will double.
Do roku 2050 se podle odhadů expertů poptávka po potravinách zdvojnásobí.
EnglishWe now estimate that counterfeit goods to the value of around EUR 250 billion are flooding our market.
Dnes odhadujeme, že náš trh zaplavuje padělané zboží v hodnotě až 250 miliard EUR.
EnglishExperts estimate that it would cost USD 44 billion to overcome the scourge of chronic malnutrition.
Odborníci odhadují, že by stálo 44 miliard USD překonat morovou ránu chronické podvýživy.
EnglishAnnual HICP inflation was slightly negative in August according to Eurostat’s flash estimate.
Meziroční míra inflace měřená HICP byla v srpnu podle předběžného odhadu Eurostatu mírně záporná.
EnglishThe Irish authorities estimate the total direct damage caused by the disaster at EUR 520.9 million.
Irské orgány odhadují celkové přímé škody způsobené touto katastrofou na 520,9 milionu EUR.
EnglishRegarding developing countries, the estimate is at least USD 10 billion or EUR 9 billion.
V případě rozvojových zemí se tyto odhady pohybují na úrovni minimálně 10 miliard USD nebo 9 miliard EUR.
EnglishThe Irish authorities estimate total losses caused directly by the disaster to be EUR 520.9 million.
Irské orgány odhadují celkové škody přímo způsobené přírodní katastrofou na 520,9 milionu eur.
EnglishAccording to Eurostat’s flash estimate, it stood at +0.6% in November, up from -0.1% in October.
Podle předběžného odhadu Eurostatu dosáhla v listopadu úrovně +0,6 %, zatímco v říjnu činila -0,1 %.
EnglishWe estimate that by 2020, developing countries will need an additional EUR 100 billion or so a year.
Dle odhadů budou rozvojové země do roku 2020 potřebovat dalších přibližně 100 miliard EUR ročně.
EnglishExperts estimate that there will be a global shortfall of 40 000 tonnes of rare earth elements in 2014.
Odborníci odhadují, že v roce 2014 bude na celém světě scházet 40 000 tun prvků vzácných zemin.
EnglishPersonally, I believe that even this estimate is optimistic.
Osobně jsem přesvědčen, že i tyto odhady jsou optimistické.
EnglishThe restoration costs, while much too early to estimate, could be in the region of EUR 500 million.
Náklady na obnovu, i když na odhady je ještě příliš brzy, by v regionu mohly dosáhnout až 500 milionů EUR.