"blueprint" - Tjeckisk översättning

EN

"blueprint" på tjeckiska

volume_up
blueprint {substantiv}

EN blueprint
volume_up
{substantiv}

blueprint (även: design, idea, layout, plan)
volume_up
plán {mask.}
We have to make sure that such a blueprint is available by the time decisions are made.
Musíme zajistit, aby byl takový plán k dispozici do doby, kdy bude učiněno rozhodnutí.
But we must have a Stockholm blueprint in the first place.
V první řadě však musíme mít stockholmský plán.
You are therefore creating the blueprint, so to speak.
Vytváříte tedy plán, abych tak řekla.
blueprint (även: documentation)
blueprint (även: blue-print)
blueprint
volume_up
modrák {mask.} [slang]
blueprint (även: design, plan, project, scheme)
volume_up
projekt {mask.}
I believe it is a blueprint for the future in terms of how this House views agriculture.
Domnívám se, že je to projekt budoucnosti, pokud jde o to, jakým způsobem tato sněmovna pohlíží na zemědělství.

Synonymer (engelska) till "blueprint":

blueprint

Användningsexempel för "blueprint" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI voted against the report because it is a blueprint for substantial political problems.
Hlasoval jsem proti této zprávě, protože je předskokanem pro velké politické problémy.
EnglishWe have taken note of the blueprint drawn up by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Zabývali jsme se plánem, který navrhla vláda Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.
EnglishWithin that blueprint, there will be three topics which we want to address.
V rámci tohoto plánu se chceme zabývat třemi tématy.
EnglishIt seems that some sort of design error has crept into our financial blueprint and we need to rectify that.
Vypadá to, že do provádění našich plánů se vloudila nějaká chyba, a tu musíme napravit.
EnglishI think that we can see this negotiation as a contribution to the ASEAN blueprint for an economic community.
Mám za to, že toto jednání můžeme chápat jako příspěvek k plánu hospodářského společenství ASEAN.
EnglishI believe, I have a deep conviction, that there is a European model, that there is a European blueprint for society.
Domnívám se, jsem hluboce přesvědčena, že existuje evropský model, že existuje evropské schéma pro společnost.
EnglishAt the end of May, the Commission will present its blueprint for how to organise such a system of financial supervision in Europe.
Komise koncem května představí svůj návrh, jak takový systém finančního dohledu v Evropě zorganizovat.
EnglishLast, I understand that a complete and in-depth impact assessment of the economic governance blueprint would require time we do not have.
A poslední věc, chápu, že úplné a hloubkové zhodnocení správy ekonomických záležitostí by vyžadovalo čas, který nemáme.