"at" - Tjeckisk översättning


Menade du
EN

"at" på tjeckiska

volume_up
at {substantiv}
volume_up
at {prep.}
CS
volume_up
At [förkortning]
CS
EN

at {substantiv}

volume_up
1. IT
at (även: at sign)

Synonymer (engelska) till "At":

At

Användningsexempel för "at" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family.
Viděla bych afričany stejným způsobem, jako jsem jako dítě viděla Fideho rodinu.
Englishin writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
písemně. - (DE) Hlasuji pro vydávání standardizovaných osvědčení pro strojvůdce.
EnglishSubject: Total proceeds from fines imposed on businesses under competition rules
Věc: Celkový výnos z pokut uložených podnikům podle pravidel hospodářské soutěže
EnglishToday we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
Dnes se snažíme pomoci rozvojovým zemím, aby vstoupily do globalizovaného světa.
EnglishThe European textile sector must become more competitive at international level.
Evropské textilní odvětví musí být na mezinárodní úrovni více konkurenceschopné.
EnglishIt is a sector that has huge potential for growth and offers huge opportunities.
Je to odvětví, které má obrovský potenciál růstu a nabízí rozsáhlé příležitosti.
EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Nepodaří se vám dosáhnout inovací prostřednictvím mnoha struktur, cihel a malty.
EnglishThe drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
Drama Srbska a Kosova by nás mělo varovat před přijímáním ukvapených rozhodnutí.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?
Navigation Path: Home > Euro > Euroškola > Ze které země je tato mince?
EnglishThe EU has been successfully regulating cross border TV broadcasting since 1989.
Evropská unie již od roku 1989 úspěšně reguluje přeshraniční televizní vysílání.
EnglishIts adaptable two-way design looks and works great, both as a tablet and laptop.
Díky své přizpůsobivé konstrukci vypadá a funguje skvěle jako tablet i notebook.
EnglishSelect the modem you want to change the settings for, and then click Properties.
Vyberte modem, jehož nastavení chcete změnit, a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
EnglishIt usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
It usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
EnglishSoftware included with your hardware will usually install drivers automatically.
Software included with your hardware will usually install drivers automatically.
EnglishTo fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Tento problém lze vyřešit instalací správného ovladače pro vaši grafickou kartu.
EnglishRemove the memory card from your camera and insert it into a memory card reader.
Remove the memory card from your camera and insert it into a memory card reader.
EnglishClick the Library tab, and then click the Playlists view in the Navigation pane.
Click the Library tab, and then click the Playlists view in the Navigation pane.
EnglishMicrosoft PrivacyMicrosoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, Washington 98052
Microsoft PrivacyMicrosoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, Washington 98052
EnglishInternet Explorer 9 has found a problem with this website’s security certificate
Aplikace Internet Explorer 9 zjistila chybu certifikátu zabezpečení tohoto webu.
EnglishBut, Japan, in contrast to India and China, maintained its national sovereignty.
Avšak Japonsko, na rozdíl od Indie a Číny, si zachovalo svou národní suverenitu.