"alliances" - Tjeckisk översättning

EN

"alliances" på tjeckiska

CS
volume_up
alliance {substantiv}

EN alliances
volume_up
{pluralis}

alliances
volume_up
aliance {fem. plur.}
A fixed polarity of power means fixed alliances.
Stanovená polarita moci znamená pevné aliance.
And that's the world we're coming into, in which we will increasingly see that our alliances are not fixed.
. ~~~ Situace, kdy aliance nejsou pevné a zafixované.
Now notice, in a period which is dominated by a mono-polar world, you have fixed alliances -- NATO, the Warsaw Pact.
Nyní si povšimněte, že v době jednopolárního světa máme zafizované aliance -- NATO, Varšavská smlouva.

Synonymer (engelska) till "alliance":

alliance

Användningsexempel för "alliances" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe would safeguard an independent foreign policy that is free of military alliances.
Chtěli bychom zajistit nezávislou zahraniční politiku bez vojenských aliancí.
EnglishItaly, together with Europe, will build a network of alliances spanning all the continents.
Itálie vybuduje společně s Evropou síť aliancí spojujících všechny kontinenty.
EnglishForeign policy is a serious matter: it needs strategies, firm objectives and clear alliances.
Zahraniční politika je vážná věc: potřebuje strategie, pevné cíle a jasné spojence.
EnglishFirst, building political alliances through reinforced dialogue on climate change.
Za prvé, je to vytváření politických aliancí prostřednictvím zesíleného dialogu o změně klimatu.
EnglishHopefully among these different alliances we can create conditions whereby the aid and succour can be delivered.
Naštěstí mezi těmito různými spolky můžeme vytvořit podmínky pro to, aby bylo možné doručit pomoc a podporu.
EnglishSince Finland does not belong to any military alliances, hardly anywhere is it perceived as hostile or a spokesman for the enemy.
Protože Finsko nepatří do žádných vojenských aliancí, téměř nikde není vnímané jako nepřátelské nebo jako mluvčí nepřítele.
EnglishThe future of our alliances is being played out, to a large extent, in Afghanistan, as too is the future of our peace and security.
Budoucnost našich aliancí se projevuje ve velkém míře v Afghánistánu, neboť jde rovněž o budoucnost našeho míru a bezpečnosti.
EnglishI would like to thank them for the work they have done, and for participating in the various alliances that have done credit to our Parliament.
Chtěl bych jim poděkovat za jejich práci, kterou vykonali, a za účast na různých koalicích, které dělají tomuto Parlamentu čest.
EnglishA security partnership with Russia will only function if it is not at the expense of existing alliances and of keeping the USA out of Europe.
Bezpečnostní partnerství s Ruskem bude fungovat pouze tehdy, nepůjde-li na úkor stávajících aliancí a budou-li USA udrženy mimo Evropu.
EnglishThey are expressing their disobedience and their insubordination towards this system and the centre-right and centre-left alliances that support and preserve it.
Vyjadřují svou neposlušnost a nedisciplinovanost vůči tomuto systému a středo-levým a středo-pravým koalicím, které ho podporují a udržují při životě.
English(RO) The preparations for the legislative and presidential elections on 7 March have generated a frenzy of activity involving the formation of new coalitions and alliances.
(RO) Příprava na parlamentní a prezidentské volby 7. března vyvolala horečnatou činnost, jejíž součástí je formování nových koalic a aliancí.
EnglishThis also means, however, accepting the sovereign rights of neighbouring states and their decisions as regards entering into the alliances that they wish to enter into.
To však také znamená respektovat suverénní práva sousedních států a jejich rozhodnutí, pokud jde o vstup do aliancí, jejichž členy se chtějí stát.
EnglishIt is high time to abandon the fatal illusion of federalism and build a Europe of the nations, united by more tangible alliances that will undoubtedly be more modest, but more effective.
Je nejvyšší čas opustit fatální iluzi federalismu a vystavět Evropu národů, spojenou hmatatelným spojenectvím, které bude bezpochyby skromnější, ale efektivnější.