"alley" - Tjeckisk översättning

EN

"alley" på tjeckiska

volume_up
alley {substantiv}

EN alley
volume_up
{substantiv}

alley (även: approach, causeway, course, journey)
volume_up
cesta {fem.}

Synonymer (engelska) till "alley":

alley

Användningsexempel för "alley" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe should finally stop pursuing this blind alley towards supposed accession.
Měli bychom se vrátit z této slepé uličky, která údajně vede k přijetí Turecka.
EnglishThis guy built a bowling alley in his backyard, out of landscaping timbers, astroturf.
Tenhle chlapík si postavil na svém dvorku bowlingovou dráhu z prken a umělého trávníku.
EnglishNo, Mr President-in-Office, that is the way to take the European Union back up a blind alley.
Ne, pane úřadující předsedo, tohle je způsob, jak zavést Evropskou unii do slepé uličky.
EnglishYou know, we look down a dark alley or a jungle path, trying to make out a face or a creature.
Znáte to, díváme se temnou uličkou nebo cestou v pralese a snažíme se rozpoznat obličeje nebo tvory.
EnglishI think that we should have been very clear that it must not be permitted to lead the internet down such a blind alley.
Myslím, že bychom měli dát zcela jasně najevo, že nelze dopustit, aby byl internet zaveden do této slepé uličky.
EnglishI would even call it a blind alley.
Nazvala bych to dokonce slepou uličkou.
English(CS) Ladies and gentlemen, admitting that the Lisbon Treaty is dead and that it was a blind alley is the only democratic and honest solution.
(CS) Dámy a pánové, jediným demokratickým a čestným řešením je přiznat, že Lisabonská smlouva je mrtvá a že byla slepou uličkou.
EnglishIn my view, this mix of coal and nuclear power is precisely the strategy that has driven the energy policy of the European Union up a blind alley.
Podle mého názoru je tento mix uhlí a jádra přesně tou strategií, která energetickou politiku Evropské unie zavedla do slepé uličky.
EnglishMore Kremlin-backed parties and an All-Russia People's Front initiated by Prime Minister Putin are merely leading us down a political blind alley.
Více stran podporovaných Kremlem a Všeruská lidová fronta iniciovaná předsedou vlády Putinem nás pouze vedou do politické slepé uličky.
EnglishHowever, playing on the basis of 'all or nothing' is not only irrelevant and not in accord with the spirit of the European Union, but it is also a road to nowhere, a blind alley.
Hra ve stylu "všechno, nebo nic" je však nejen nenáležitá a v rozporu s duchem Evropské unie, ale ani nikam nevede, je slepou uličkou.
EnglishYou have been given the opportunity and the power to declare publicly that the Treaty of Lisbon is dead in the wake of the Irish referendum and that it has led us up a blind alley.
Vážený pane předsedo, máte šanci a pravomoc na to, abyste veřejně prohlásil, že Lisabonská smlouva je po irském referendu mrtvá a že byla slepou uličkou.
EnglishThe distortion of competition, foreclosure, a preference for a state's own national companies - all these things will lead not to the end of the crisis, but straight up a blind alley.
Deformace soutěže, vyvlastňování, upřednostňování státem vlastněných národních společností - to všechno povede nikoli k ukončení krize, ale přímo do slepé uličky.
EnglishThis is our problem, one we have been unable to resolve, yet there are no signs of moves to rethink the economic policy that is leading the whole of humanity down a blind alley.
Toto je náš problém, a přestože jsme nebyli schopni jej vyřešit, nevidíme žádné známky snahy o přehodnocení ekonomické politiky, které vede celé lidstvo do slepé uličky.