EN

wretched {adjektiv}

volume_up
The Commission' s ability to implement Parliament' s political decisions is nothing less than wretched.
Kommissionen har en usel förmåga att verkställa parlamentets politiska beslut.
The Commission's ability to implement Parliament's political decisions is nothing less than wretched.
Kommissionen har en usel förmåga att verkställa parlamentets politiska beslut.
The result of that was the memorandum of 23 November, which we believe was the beginning of the end of this wretched dispute.
Resultatet av detta blev memorandum av den 23 november och vi tror att det blev början till slutet på denna olyckliga tvist.
Lo and behold, it is the wretched French who vote ‘ no’, and present us with the problem of the application of the four fifths.
Men hör och häpna, de hopplösa fransmännen röstar ” nej ” och ställer till problem med tillämpandet av de fyra femtedelarna.
Approximately 800 000 internally displaced persons are living in wretched conditions in refugee camps.
Omkring 800 000 internt fördrivna personer lever under bedrövliga förhållanden i flyktingläger.
In a way, that would be a very good thing, since we should not then have all these wretched skyscrapers.
På ett sätt skulle det vara mycket bra, eftersom vi då skulle slippa alla bedrövliga skyskrapor.
This is a wretched transaction between capitalists at the expense of the safety of life at sea and the marine environment, in the aim of increasing their excessive profits.
Detta är en bedrövlig uppgörelse kapitalister emellan på bekostnad av sjösäkerheten och den marina miljön i syfte att öka de orimliga vinsterna.
wretched (även: dirty, ignoble, low, mean, vile)
wretched (även: dirty, paltry, sordid)
We have a long and wretched tradition of terrorism.
Vi har en lång och eländig tradition av terrorism.
The pursuit of academic excellence gets into your blood and you feel wretched when forced to abandon it.
Att eftersträva akademisk spetskompetens är något som går en i blodet och man känner sig eländig när man tvingas sluta.
Their living conditions and family circumstances are often wretched, and the health care available to them insufficient.
Deras levnadsvillkor och familjeförhållanden är ofta eländiga och den hälsovård de har tillgång till är otillräcklig.
wretched (även: all-fired)
wretched (även: wicked)
wretched (även: abject, ignominious, low)
wretched (även: woeful)
wretched (även: bum)
wretched

Användningsexempel för "wretched" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOf course, if you really want to, you can still stop these wretched old things.
Om man verkligen vill så kan man visst fortfarande hålla de gamla bullerplanen borta.
EnglishHas there ever been a great human endeavour that took such a wretched figure as its basis?
Har någonsin ett så stort mänskligt projekt haft en så futtig siffra som utgångspunkt?
EnglishNevertheless, it is a single, wretched, shuffling step on the journey that Europe has to take.
Det handlar dock om ett enstaka, futtigt, hasande steg på den resa som EU måste inleda.
EnglishThe Commission's ability to implement Parliament's political decisions is nothing less than wretched.
Kommissionen har en usel förmåga att verkställa parlamentets politiska beslut.
EnglishThe Commission' s ability to implement Parliament' s political decisions is nothing less than wretched.
Kommissionen har en usel förmåga att verkställa parlamentets politiska beslut.
EnglishTo start with, those wretched elections of May 996 were carefully monitored by an OSCE mission.
För det första, de olycksaliga valen i maj 1996 följdes noggrant av en delegation från OSSE.
EnglishTo the animals which die a wretched death it is completely irrelevant which type of trap is used.
För djuren är det fullständigt likgiltigt i vilken sorts fälla de dör på detta hemska vis.
EnglishI wish to express my regrets to my Swedish fellow Members, but this wretched compromise has to be rejected.
Jag är ledsen bästa svenskar, men denna eländiga kompromiss måste förkastas.
EnglishApproximately 800 000 internally displaced persons are living in wretched conditions in refugee camps.
Omkring 800 000 internt fördrivna personer lever under bedrövliga förhållanden i flyktingläger.
EnglishIn a way, that would be a very good thing, since we should not then have all these wretched skyscrapers.
På ett sätt skulle det vara mycket bra, eftersom vi då skulle slippa alla bedrövliga skyskrapor.
EnglishUnfortunately, their living conditions are still wretched and they continue to face discrimination.
Tyvärr är romernas levnadsförhållanden fortfarande usla och de utsätts fortfarande för diskriminering.
EnglishThis is the result of the European Union's wretched trade policy.
Detta är resultatet av EU:s bedrövliga handelspolitik.
EnglishWake up, wretched Europe, and remember your Christian roots!
Vakna upp, eländiga Europa, och minns dina kristna rötter!
EnglishThe package before us reveals the present state of EU budget administration: frankly, it is wretched.
Det aktuella paketet avslöjar det nuvarande tillståndet inom EU:s budgetförvaltning: det är bedrövligt.
EnglishThe package before us reveals the present state of EU budget administration: frankly, it is wretched.
Det aktuella paketet avslöjar det nuvarande tillståndet inom EU: s budgetförvaltning: det är bedrövligt.
EnglishI encountered a lot more examples of wretched human destiny: small people crushed by enormous problems.
Jag stötte också på många andra tragiska människoöden, små människor som krossats av gigantiska problem.
EnglishI call on this House and the Justice Commissioner to speak out against this wretched legislation.
Jag uppmanar parlamentet och kommissionsledamoten för rättsliga frågor att uttala sig mot denna usla lagstiftning.
EnglishHere we are approving more money to try and persuade the public to vote for the wretched Lisbon Treaty.
Här beviljar vi mer pengar för att försöka övertyga allmänheten om att rösta för det hopplösa Lissabonfördraget.
EnglishThere are people there living in extraordinarily wretched conditions, both within Chechnya and outside.
Det finns människor där som lever under ovanligt bekymmersfulla förhållanden, både inne i Tjetjenien och utanför.
EnglishHas there ever been a great human endeavour that took such a wretched figure as its basis?
Vilka ambitioner skall dessa långa tal vittna om, när det är nedskärningar här, besparingar där och inskränkningar däremellan?