"World of Warcraft" - Svensk översättning

EN

"World of Warcraft" på svenska

Se exempelmeningar för "World of Warcraft" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "World of Warcraft" på svenska

world substantiv
of preposition

Användningsexempel för "World of Warcraft" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSo, you have to try hard, but there's no unemployment in World of Warcraft.
Så du måste anstränga dig. ~~~ Men det finns igen arbetslöshet i World of Warcraft.
EnglishSecond biggest wiki in the world, with nearly 80,000 articles, is the World of Warcraft wiki.
Näst största wikin i världen, med nästan 80 000 artiklar är World of Warcraft-wikin.
EnglishBecause good games, really good games, cost money, and World of Warcraft has quite a budget.
Därför att bra spel, riktigt bra spel, kostar pengar, och World of Warcraft har en väsentlig budget.
EnglishThat was the first real-time strategy game from the World of Warcraft series.
Så, den här galna berättelsen kanske är sann.
EnglishSo, I looked at games like World of Warcraft, which is really the ideal collaborative problem-solving environment.
Så jag studerade spel som World of Warcraft, som verkligen är den ideala miljön för kollektiv problemlösning.
EnglishThey have compiled more information about World of Warcraft on the Internet than any other topic covered on any other wiki in the world.
De har sammanställt mer information om World of Warcraft på internet än för något annat ämnesområde på wiki.
EnglishYou know there's a reason why the average World of Warcraft gamer plays for 22 hours a week, kind of a half-time job.
Det finns en anledning till varför den medelmåttiga World of Warcraft-spelaren spelar 22 timmar i veckan, ungefär som ett deltidsjobb.
EnglishSo, so far, collectively all the World of Warcraft gamers have spent 5.93 million years solving the virtual problems of Azeroth.
Så hittills har alla World of Warcraft-spelare sammantaget tillbringat 5,93 miljoner år med att lösa de virtuella problemen i Azeroth.
EnglishSo for every digital renegade that is revolting in the streets of Tehran, there may as well be two digital captives who are actually rebelling only in the World of Warcraft.
Så för varje digital rebell som gör uppror på Teherans gator kan det även finnas två digitala fångar som faktiskt bara gör uppror i World of Warcraft.
EnglishYeah, well, they're playing video games, and they're gambling online all night long, and they're playing World of Warcraft, and that's affecting their academic achievement."
Ja, de spelar väl videospel, och de spelar online hela natten lång, och de spelar World of Warcraft. ~~~ Och det påverkar deras akademiska prestation."
Lär dig andra ord
English
  • World of Warcraft

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.