EN

works {substantiv}

volume_up
The accident throws into sharp relief the risks associated with oil and gas supply works out at sea.
Olyckan har starkt framhävt de risker som är förknippade med anläggningar för olje- och gasförsörjning till havs.
It is compulsory to install flue-gas desulphurization systems and exhaust gas filters when constructing or modernizing steel works.
När man bygger eller moderniserar stålverk är det obligatoriskt att montera in utsläppsfilter och anläggningar för att avlägsna svavel.
When I first entered Parliament ten years ago, I was approached by works committees from a cable fibre factory in my constituency.
När jag för tio år sedan för första gången tog plats i parlamentet, kom ledamöter från företagsrådet i en fabrik för tillverkning av kabeltråd i min valkrets där hemma till mig.

Användningsexempel för "works" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English   Mr President, the fierce debate on this directive shows that democracy works.
   – Herr talman! Den hårda debatten om direktivet visar att demokratin fungerar.
EnglishThis relates to the success story of the directive on the European Works Council.
Till dessa hör framgångshistorien om direktivet om det europeiska företagsrådet.
EnglishIt starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
Det inleds helt praktiskt med de arbeten som redan finns tillgängliga offentligt.
EnglishWe have had very good experience of this dialogue and we think that it works well.
Vi har mycket goda erfarenheter av denna dialog och tycker att den fungerar bra.
EnglishEven a short conversation with anybody who works for Europol would reinforce that.
Redan ett kort samtal med vem som helst som arbetar vid Europol bekräftar detta.
EnglishWe urgently need to have audiovisual works distributed in every country in Europe.
Audiovisuella verk bör så snart som möjligt ges spridning i alla Europas länder.
EnglishIf the system of differentiated pricing works, this measure will not be necessary.
När systemet med differentierade priser fungerar är den här åtgärden överflödig.
EnglishIn some countries competition works, and it is easy for consumers to make choices.
I vissa länder fungerar konkurrensen och det är lätt för konsumenterna att välja.
EnglishIt is better to rely on cooperation; the carrot works a lot better than the stick.
Det är bättre att bygga på samarbete; moroten fungerar mycket bättre än käppen.
EnglishThat's how bioluminescence works -- they're talking with these chemical words.
Det är så biologiskt alstrat ljus fungerar - de talar med de här kemiska orden.
EnglishWe don't have time to go into all of those details, but basically, that works too.
Vi har inte tid att gå igenom alla detaljer, men kort sagt, detta fungerar också.
EnglishThe reports of the Commission have also proven that the current system works.
Kommissionens rapporter har också visat att den nuvarande systematiken fungerar.
EnglishIt is crucial that this system works in an effective and transparent manner.
Det är helt avgörande att detta system fungerar på ett effektivt och öppet sätt.
EnglishBibliometry, choice of Journals for publishing,SHERPA and  legal aspects, RefWorks.
Dag 3: Bibliometri, val av tidskrift för publicering, immaterialrätt, RefWorks.
EnglishThis works by the electronic recognition of chips implanted into the animals.
Det vill säga en elektronisk igenkänning av chips som opererats in i kreaturen.
EnglishWhat is needed is a small, high-class institute that works to powerful effect.
Vad som behövs är ett litet, förstklassigt institut som får en mäktig effekt.
EnglishIt is not a communist utopia where everyone works and everyone gets what they want.
Det är inte en kommunistutopi, där alla har ett arbete och får det de vill ha.
EnglishThese are huge works just to make a small bypass around the small village of Bedous.
Det rör sig om gigantiska arbeten för att bygga en liten avfart kring byn Bedous.
EnglishIt started with books; the next thing will be works of art in European museums.
Det började med böcker, nästa gång kan det bli konstverken på de europeiska museerna.
EnglishWe all know that that is not how it works at all in Brussels and Strasbourg.
Vi vet alla att det inte alls går till på det sättet i Bryssel och Strasbourg.

Synonymer (engelska) till "works":

works