"woodland" - Svensk översättning

EN

"woodland" på svenska

volume_up
woodland {substantiv}

EN woodland
volume_up
{substantiv}

woodland (även: woodlands)
Create a Community programme for the protection of forest and woodland against fire;
Att utarbeta ett gemenskapsprogram för skydd av skog och skogsmark mot brand.
Most of that woodland? two thirds? is made up of pines, used only in construction.
På huvuddelen av denna skogsmark - två tredjedelar - växer tall, som enbart används som byggnadsmaterial.
Most of that woodland ? two thirds ? is made up of pines, used only in construction.
På huvuddelen av denna skogsmark - två tredjedelar - växer tall, som enbart används som byggnadsmaterial.
woodland (även: woodlands)
woodland (även: woodlands)
In addition, longer dry spells increase the likelihood of fires, which we can address by thinning out woodland to minimise the fire load.
Det kan vi bara bemöta genom att tunna ut skogsland för att minimera brandriskfaktorn.
woodland (även: woodlands)

Synonymer (engelska) till "woodland":

woodland

Användningsexempel för "woodland" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishCreate a Community programme for the protection of forest and woodland against fire;
Att utarbeta ett gemenskapsprogram för skydd av skog och skogsmark mot brand.
EnglishOne third of Portugal's land area of 90 000 square kilometres is given over to woodland.
En tredjedel av Portugals landyta på 90 000 kvadratkilometer är täckt av skog.
EnglishFor now, I only want to refer to Mr Otila's report on forests and woodland.
Här vill jag bara fästa uppmärksamhet på Otilas betänkande om skogarna.
EnglishVegetation and woodland is being destroyed throughout the world, including in central Africa.
Överallt i världen förstörs växtlighet och skogar, så även i Centralafrika.
EnglishVarious figures have been quoted: 5 % of the total land area, 11 % of woodland.
Olika siffror har nämnts: fem procent av den totala landytan, och elva procent av skogsarealerna.
EnglishIn Poland enormous areas of woodland can be protected against pests only by spraying from the air.
I Polen kan enorma skogsområden bara skyddas mot skadedjur genom flygbesprutning.
EnglishVarious figures have been quoted: 5% of the total land area, 11% of woodland.
Olika siffror har nämnts: fem procent av den totala landytan, och elva procent av skogsarealerna.
EnglishExternal quality is one of the factors which determines the quality of the woodland of the future.
Den yttre kvaliteten är en av de faktorer som avgör den framtida skogens kvalitet.
English1.What it is currently doing — or what does it plan to do — to protect native woodland?
1.Vilka åtgärder genomför eller tänker kommissionen genomföra för att bevara den inhemska skogen?
EnglishForty-two per cent of the entire area of the European Union is covered in forests and woodland.
skriftlig. - (IT) Fyrtiotvå procent av hela EU:s areal täcks av skogar och trädbevuxen mark.
EnglishMost of that woodland ? two thirds ? is made up of pines, used only in construction.
På huvuddelen av denna skogsmark - två tredjedelar - växer tall, som enbart används som byggnadsmaterial.
EnglishThe fires, which affected 15 of our 18 districts, wiped out 5% of our national woodland.
Bränderna, som härjade i 15 av våra 18 distrikt, utplånade fem procent av vårt nationella skogsbestånd.
EnglishThe fires, which affected 15 of our 18 districts, wiped out 5 % of our national woodland.
Bränderna, som härjade i 15 av våra 18 distrikt, utplånade fem procent av vårt nationella skogsbestånd.
EnglishIn Poland, vast stretches of woodland may only be protected against pests by treatment applied from the air.
I Polen kanske skogssträckor bara kan skyddas mot skadedjur med behandling från luften.
EnglishThat latter statistic is equivalent to 5% of the total land area of Portugal and almost 11% of its woodland.
Detta utgör fem procent av Portugals totala territorium och nära elva procent av dess skogsareal.
EnglishThat latter statistic is equivalent to 5 % of the total land area of Portugal and almost 11 % of its woodland.
Detta utgör fem procent av Portugals totala territorium och nära elva procent av dess skogsareal.
EnglishIt is also clear that Mediterranean woodland is at much greater risk than northern European woodland.
Det är också uppenbart att skogarna i Medelhavsområdet löper mycket större risk än skogarna i norra Europa.
EnglishOver the last few years, we have seen the appearance of much development and exploitation of woodland areas.
För övrigt har vi de senaste åren sett många exempel på hur skogsområden utrustats och anpassats för fritidsändamål.
EnglishSome of them will not be covered by the EAFRD and the ERDF because they are neither farming areas nor woodland areas.
Vissa av områdena kommer inte att omfattas av EJFLU och ERUF, eftersom de varken är jordbruksområden eller skogsområden.
EnglishOver the last few decades, Portuguese woodland has been chaotically managed, as the Commissioner has already said here.
De senaste decennierna har skogarna i Portugal vårdats på ett kaotiskt sätt, vilket kommissionsledamoten redan har sagt.