"woeful" - Svensk översättning

EN

"woeful" på svenska

EN

woeful {adjektiv}

volume_up
EU:s budget är bedrövlig.
Although individual states in the US have begun to tackle climate change, there is a woeful lack of leadership from the Federal Government.
Även om enskilda delstater i Förenta staterna har börjat ta itu med klimatförändringarna, råder det en bedrövlig brist på ledarskap i den federala regeringen.
What specific measures are being taken by the Commission in Malta to stamp out this woeful practice which has the potential to fundamentally alter transnational ecosystems and habitats?
Vilka särskilda åtgärder vidtar nu kommissionen på Malta för att få slut på denna bedrövliga vana som riskerar att i grunden förändra internationella ekosystem och livsmiljöer?
It is not the fault of Mr Schnellhardt that there has been a woeful refusal to see that common policies on labelling require common procedures.
Det är inte Schnellhardts fel att det har funnits ett olyckligt motstånd mot att uppmärksamma att den gemensamma politiken för märkning kräver gemensamma förfaranden.
woeful (även: wretched)

Användningsexempel för "woeful" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA rare moment of joy in their otherwise woeful lives.
En ovan stund av lycka i deras vanligen så sorgsna liv.
EnglishThe Union's budget is woeful.
EnglishAlthough individual states in the US have begun to tackle climate change, there is a woeful lack of leadership from the Federal Government.
Även om enskilda delstater i Förenta staterna har börjat ta itu med klimatförändringarna, råder det en bedrövlig brist på ledarskap i den federala regeringen.
EnglishIt is not the fault of Mr Schnellhardt that there has been a woeful refusal to see that common policies on labelling require common procedures.
Det är inte Schnellhardts fel att det har funnits ett olyckligt motstånd mot att uppmärksamma att den gemensamma politiken för märkning kräver gemensamma förfaranden.
EnglishWhat specific measures are being taken by the Commission in Malta to stamp out this woeful practice which has the potential to fundamentally alter transnational ecosystems and habitats?
Vilka särskilda åtgärder vidtar nu kommissionen på Malta för att få slut på denna bedrövliga vana som riskerar att i grunden förändra internationella ekosystem och livsmiljöer?

Synonymer (engelska) till "woeful":

woeful