EN

wit {substantiv}

volume_up
Signs from most national capitals suggest that it should not be beyond the wit of our Member States to deliver a deal.
Tecken från de flesta nationella huvudstäder antyder att det inte bör ligga bortom våra medlemsstaters förstånd att nå en uppgörelse.
I know you, Zita, as someone who, when she tackles anything, does so with a ready wit, determination, intelligence and vigour.
Jag vet att Zita är en person som tar itu med saker och ting med slagfärdighet, beslutsamhet, intelligens och energi.
   As it is Christmas, I should like to thank the President-in-Office of the Council for his handling of Question Time and his wit.
   – Eftersom det är jul vill jag gärna tacka rådets ordförande för hans sätt att genomföra frågestunden och för hans slagfärdighet.
I know you, Zita, as someone who, when she tackles anything, does so with a ready wit, determination, intelligence and vigour.
Jag vet att Zita är en person som tar itu med saker och ting med slagfärdighet, beslutsamhet, intelligens och energi.
wit

Användningsexempel för "wit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is in fact an alternative, to wit, a coming together of supervisory systems.
Det finns också ett alternativ, nämligen konvergens av kontrollmetoder.
EnglishLadies and gentlemen, you are persistently confusing the Minutes wit the Report of Proceedings.
Kära kolleger! Ni förväxlar för närvarande ständigt protokollet med förhandlingsreferatet.
EnglishNo argument wit you, but if you don't release her, you'll never see home again.
Om ni inte släpper henne, återvänder ni aldrig hem igen.
EnglishA very important component, to wit, one third of our drinking water, is extracted from surface water in the Netherlands.
En mycket stor del, en tredjedel av vårt dricksvatten, utvinns i Nederländerna från ytvatten.
EnglishAs it is Christmas, I should like to thank the President-in-Office of the Council for his handling of Question Time and his wit.
Jag skulle vara tacksam om det var er glada röst som ropade ut avgångar på flygplatsen!
EnglishMr President, brevity is the source of wit.
(EN) Herr talman! I begränsningen visar sig mästaren.
EnglishThose guys have the muscles and we're blessed with wit.
EnglishI do not think that is far beyond the wit of the Commission, the Council and other people involved to arrange.
Jag tror inte att det går långt över kommissionens, rådets och övriga berörda personers klokskap att sörja för det.
EnglishI know you, Zita, as someone who, when she tackles anything, does so with a ready wit, determination, intelligence and vigour.
Jag vet att Zita är en person som tar itu med saker och ting med slagfärdighet, beslutsamhet, intelligens och energi.
EnglishThe great wit, Oscar Wilde, described the English hunting fraternity as the 'unspeakable in pursuit of the uneatable'.
Oscar Wilde, som var ett kvickhuvud, beskrev det engelska jägargillet som någonting ?obeskrivligt på jakt efter det oätliga?.
EnglishThe great wit, Oscar Wilde, described the English hunting fraternity as the 'unspeakable in pursuit of the uneatable '.
Oscar Wilde, som var ett kvickhuvud, beskrev det engelska jägargillet som någonting? obeskrivligt på jakt efter det oätliga?.
EnglishUnfortunately, the President's remarks have been edited and his full wit and humour have not been reflected in the Minutes.
Olyckligtvis har ordförandens anmärkningar utgivits och hans kvickhet och humor återspeglas inte till fullo i protokollet.
EnglishSigns from most national capitals suggest that it should not be beyond the wit of our Member States to deliver a deal.
Tecken från de flesta nationella huvudstäder antyder att det inte bör ligga bortom våra medlemsstaters förstånd att nå en uppgörelse.
EnglishWhy not have the quick wit of a Ken Jennings, especially if you can augment it with the next generation of the Watson machine?
Varför inte ha den snabbtänkthet som Ken Jennings har, särskilt om man kan öka den med hjälp av nästa generations Watson-maskin?
EnglishThe European Union should proclaim one general principle, to wit, that the social rights acquired in Member States may not be restricted.
Europeiska unionen borde proklamera en allmän princip: de sociala rättigheter som uppnåtts i staterna kan inte minskas.
EnglishOn the bottom of the Wadden Sea, the values of mercury and TBT are higher than the OSPAR value, to wit, ten and one thousand times, respectively.
På botten av Waddenzee ligger värdena för kvicksilver och TBT tio respektive tusen gånger högre än Ospar-värdet.
English   As it is Christmas, I should like to thank the President-in-Office of the Council for his handling of Question Time and his wit.
   – Eftersom det är jul vill jag gärna tacka rådets ordförande för hans sätt att genomföra frågestunden och för hans slagfärdighet.
EnglishNext, there is one other aspect which has not been taken into account, to wit, the potential interaction between the many additives found in food.
Vidare finns en annan beståndsdel som inte beaktats, nämligen den möjliga synergin mellan det stora antalet tillsatser som finns i livsmedlen.
EnglishMr President, it is surely not beyond the wit of intelligent people to understand that we want to vote for, against or abstain, as we do normally.
(EN) Herr talman! Varje förnuftig människa måste väl förstå att vi vill rösta för, rösta emot eller avstå från att rösta precis som vi brukar göra.
EnglishIt is said that the outcome will benefit the quotas of the three major Member States which border Switzerland; to wit France, Germany and Italy.
Resultatet av detta skulle komma de tre stora medlemsstaterna som gränsar till Schweiz till godo. Detta är som bekant Frankrike, Tyskland och Italien.

"with gold lettering" på svenska

with gold lettering
Swedish
  • med guldbokstäver
  • med guld bokstäver
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"with great accuracy" på svenska

with great accuracy
Swedish
  • med stor noggrannhet
Mera chevron_right

"with great caution" på svenska

with great caution
Swedish
  • med stor försiktighet
Mera chevron_right