"window dressing" - Svensk översättning

EN

"window dressing" på svenska

EN window dressing
volume_up
{substantiv}

1. bildligt

window dressing (även: masquerade)
Europe is about content and not about window dressing.
Europa handlar om innehåll och inte om ett spel för gallerierna.
Är detta verkligen bara ett spel för gallerierna?
The reform of the Stability and Growth Pact, that harmful budgetary constraint, is also window-dressing.
Reformeringen av stabilitets- och tillväxtpakten, denna skadliga budgetbegränsning, är också ett spel för gallerierna.

Synonymer (engelska) till "window dressing":

window dressing
English

Användningsexempel för "window dressing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is nothing more than window-dressing and it will not address the issues.
Detta är ingenting annat än ett bländverk och det kommer inte att lösa frågorna.
EnglishIn a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
Klimatförändringarna på Balikonferensen var kort sagt bara fönsterskyltning.
EnglishCould it be that they use the same political window-dressing in other areas, as well?
Kan det vara så att de använder sig av samma politiska fasader också inom andra områden?
EnglishI believe I am being reasonable and fair in saying this document is window-dressing.
Jag anser mig vara förnuftig och rättvis när jag konstaterar att detta dokument är ett bländverk.
EnglishCould it be that they use the same political window-dressing in other areas, as well?
Det betänkande vi hade röstat för duger som det är och Pierre Moscovici förtjänar beröm för det.
EnglishThis constitutes further evidence of the Romanian political window-dressing.
Detta är ytterligare ett bevis på Rumänens politiska fasader.
EnglishCan I just say that I think that this sort of window dressing is what got us where we are.
Låt mig bara säga att det är just denna typ av briljerande som har fört oss dit vi befinner oss i dag.
EnglishBut, unfortunately, we feel that this is merely window dressing.
Vi fruktar emellertid tyvärr att detta bara är blå dunster.
EnglishEither it is window-dressing or it has real clout.
Endera är den en tom fasad, eller så har den verklig slagkraft.
EnglishMadam President, I fear that the citizens' initiative will merely prove to be a giant piece of window dressing.
Fru talman! Jag fruktar att medborgarinitiativet bara kommer att visa sig vara en gigantisk fasad.
EnglishJust doing a bit of window dressing is not enough.
Det räcker inte endast med lite frisering.
EnglishThe Dutch representatives in the European Union do not want bread and circuses or window-dressing but facts.
De nederländska representanterna i unionen för Europa önskar inte bröd och skådespel, ingen window dressing, utan handlingar.
EnglishThe Dutch representatives in the European Union do not want bread and circuses or window-dressing but facts.
De nederländska representanterna i unionen för Europa önskar inte bröd och skådespel, ingen window dressing , utan handlingar.
EnglishThe structural budget deficits of two participants are well over three percent of their GDP, despite economic window dressing.
Två av deltagarnas strukturella budgetunderskott ligger högt över 3 procent av BNP, trots konjunkturförsköningen.
EnglishWe are in phase 2 of the Putin era, with Mr Medvedev as window-dressing, and the third phase is currently in preparation.
Vi är i fas två av Putin-eran, med Dmitrij Medvedev som galjonsfigur, och den tredje fasen håller just nu på att förberedas.
EnglishIf not, we will end up with mere window-dressing, and I believe that the citizens expect more from us than that.
Om inte kommer det att sluta med att vi står där med en tom fasad, och jag tror att medborgarna har större förväntningar på oss än så.
EnglishIt is a powerful tool which is at our disposal, but we have to ask ourselves whether we are using it or whether it is just window dressing.
Vi har ett kraftfullt verktyg, men vi måste ställa oss frågan om vi verkligen använder det eller om det bara är där för syns skull.
EnglishThus, Mr Verheugen, you engaged in window dressing when you claimed back at the time of the last recall action that lead is prohibited in children's toys.
Herr Verheugen! Det var alltså tomma ord när ni vid tiden för den senaste återtagandeåtgärden sade att bly är förbjudet i barnleksaker.
EnglishOthers want to add an 'employment' chapter to the stability pact which, in the framework of today's Europe, would just be a little window-dressing.
Andra kräver att stabilitetspakten skall utökas med ett "sysselsättningskapitel ", som i det nuvarande Europa endast kommer att utgöra tom rekvisita.
EnglishOthers want to add an 'employment ' chapter to the stability pact which, in the framework of today's Europe, would just be a little window-dressing.
Andra kräver att stabilitetspakten skall utökas med ett " sysselsättningskapitel ", som i det nuvarande Europa endast kommer att utgöra tom rekvisita.