"wasteland" - Svensk översättning

EN

"wasteland" på svenska

volume_up
wasteland {substantiv}

EN wasteland
volume_up
{substantiv}

wasteland (även: desert, wilderness, wasteground, wilds)
We must therefore make every effort to prevent the European Union becoming a scientific wasteland.
Därför måste vi verkligen anstränga oss för att förhindra att EU blir en vetenskaplig ödemark.
The Union's founders knew the devastating wasteland from which this exciting adventure in democratic partnership developed.
Unionens grundare visste från vilken härjad ödemark detta spännande projekt för demokratiskt partnerskap utvecklades.
This is not simply a crisis in farming but a wasteland of failed businesses and job losses in tourism, transport and in other sectors.
Detta är inte bara en kris för jordbruket utan en ödemark av företag som gått omkull och arbetstillfällen som gått förlorade inom turism, transport och andra sektorer.

Synonymer (engelska) till "wasteland":

wasteland

Användningsexempel för "wasteland" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Dutch countryside is, however, threatened by urbanisation and being turned into wasteland.
Landsbygden i Nederländerna hotas emellertid av urbanisering och nedskräpning.
EnglishOur aim is not for Europe to become an industrial wasteland: quite the contrary, in fact.
Vårt syfte är inte att göra EU till en industriell öken - tvärtom.
EnglishIn many places in Europe I see wasteland which has lost all value for nature and human use.
På många platser i EU ser man övergiven mark som förlorat allt värde för naturen och för mänsklig användning.
EnglishOut of the wasteland we have at the moment, we need to create a clear and binding regulatory corpus.
Vi måste plocka fram en tydlig och bindande uppsättning regler ur de bestämmelser som för närvarande inte används.
EnglishBecause of you, I am now stuck in this frozen wasteland!
Det är ditt fel att jag har hamnat i ödemarken!
EnglishOur mountain regions must not be invaded by wasteland, or damaged by avalanches and landslides.
Vi måste se till så att trädesbruken inte tar över våra bergsområden, och att de inte förfaller på grund av laviner och jordskred.
EnglishThe device are returned from the wasteland, sir.
EnglishThe often repeated depressing fact is that the largest stretch of wasteland in Europe lies at the bottom of the Baltic Sea.
Ett ofta upprepat nedslående faktum är att det största området av ofruktbar mark i Europa ligger på botten av Östersjön.
EnglishThe national parliaments have an enormous wasteland to cultivate.
Detta betänkande visar framförallt att i stället för rivalitet måste man tala om komplementaritet, de nationella parlamenten har till sitt förfogande ett enormt fält i träda att odla.
EnglishSince then, although some good souls have assured us that everything is working out nicely, Togo is still living in a political wasteland and it has a long way to go before it escapes from it.
Även om välvilliga röster försäkrar att allt nu håller på att ordna sig, befinner sig Togo fortfarande i ett tillstånd av politisk förlamning, som landet är långt ifrån att ta sig ur.