"warranty" - Svensk översättning

EN

"warranty" på svenska

volume_up
warranty {substantiv}

EN warranty
volume_up
{substantiv}

  1. allmänt
  2. näringsliv

1. allmänt

warranty
volume_up
garanti {neut.}
As to the European warranty, it remains in the proposal.
När det gäller den europeiska garantin, finns den kvar i förslaget.
Networks have to provide warranty, irrespective of where a car is bought.
Nätverken måste ge garantier, utan hänsyn till var bilen har köpts.
3.lack of hardcore restrictions limiting access to technical information and abuse of warranty provisions.
3.Särskilt allvarliga begränsningar avseende tillgång till teknisk information samt missbruk av garantier.

2. näringsliv

warranty

Synonymer (engelska) till "warranty":

warranty

Användningsexempel för "warranty" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDespite the increase of students Skelleftea has managed to keep the home warranty!
Skellefteå har, trots den stora ökningen av antal studenter, lyckats hålla sin bostadsgaranti!
EnglishAfter the EOS date, the Product Maintenance Period begins, which continues until end of product warranty.
När den har slutat säljas startar produktunderhållsperioden, som fortsätter fram till slutet av produktgarantin.
EnglishContact Jabra Support If you have purchased a product and have questions about product usage, technical issues, warranty and more.
Kontakta Jabras kundtjänst Om du har köpt en produkt och har frågor om hur man använder den, tekniska problem, garanti eller annat.
EnglishYesterday, we voted to create a system of European warranty law by adopting the directive on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees after the second reading.
I går skedde omröstningen i andra behandlingen om skapandet av en europeisk garantirätt.
EnglishThis also applies to the buyer's statutory right to protection from defects in acquired products, in short to a standardization of warranty law.
Det gäller även för det lagstiftade rättsskyddet för konsumenten avseende brister på köpta varor, alltså för en standardisering av garantirätten.
EnglishIt would be an improvement for countries at the bottom end of the EU like the Federal Republic, which only provides for an extremely short warranty period of six months.
Det skulle vara en förbättring för EU: s eftertrupper som exempelvis Förbundsrepubliken, som bara föreskriver en extremt kort garantitid om sex månader.
EnglishThis can either be because independent repairers do not have proper access to the necessary technical information or because car manufacturers interpret warranty terms in an abusive way.
Något som antingen kan bero på att oberoende verkstäder inte har ordentlig tillgång till nödvändig teknisk information, eller på att biltillverkarna missbrukar garantitiderna.