"to vouch for" - Svensk översättning

EN

"to vouch for" på svenska

EN to vouch for
volume_up
{verb}

I can vouch for some satisfaction with that.
Jag kan garantera att det var ganska tillfredsställande.
We're not affiliated with HijackThis and cannot vouch for it ourselves; however, many of our users have found it helpful.
Vi har ingen koppling till HijackThis och kan inte garantera att programmet fungerar.
I say this because Parliament will ask the Commission whether it can vouch for the data on which it bases its recommendation.
Jag säger detta eftersom parlamentet kommer att fråga kommissionen om den kan garantera de uppgifter som ligger till grund för dess rekommendation.
A body such as the European Parliament cannot itself vouch for safety, cannot be responsible for it; it must be able to delegate it.
En institution som Europaparlamentet kan inte själv svara för säkerheten, det måste vara möjligt att delegera detta.
So, whilst we will not be shy in putting such issues on the table, I cannot vouch for the reception they will receive from those with whom we are engaged in these negotiations.
Vi kommer inte att dra oss för att börja diskutera sådana frågor, men jag kan inte svara för hur de skulle mottas av dem som vi förhandlar med.
I cannot vouch for the accuracy of this statement myself, of course, since I have not scoured the forests around where the suspect plane is reported to have landed in Poland.
Jag kan naturligtvis inte själv svara för om uppgifterna stämmer, eftersom jag inte har gjort några efterforskningar om var det misstänkta planet skulle ha landat i Polen.
to vouch for (även: to handle)
Since 1994, the Court of Auditors has refused to vouch for the correctness of the underlying transactions.
Sedan år 1994 har revisionsrätten vägrat att ansvara för de underliggande transaktionernas korrekthet.
to vouch for (även: to engage)
I can also vouch for the necessity of maintaining effective controls.
Jag kan också i god för behovet att upprätthålla effektiva kontroller.
to vouch for
So why not think of this labelling idea for the EIB, which could vouch for them with the banks?
Varför inte fundera över denna idé med kvalitetsmärkning för EIB som skulle i borgen för företagen gentemot bankerna?

Liknande översättningar för "to vouch for" på svenska

to vouch verb
for preposition
for konjunktion
Swedish
see substantiv

Användningsexempel för "to vouch for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAs a former Erasmus exchange student myself, I can vouch for that.
Det kan jag själv, som tidigare Erasmusstudent, intyga.
EnglishThe experience of many countries over many years should vouch for the use of substitute materials.
I många länder skulle det redan finnas erfarenheter att hämta av flera års användning av ersättningsmaterial.
EnglishI took part in the proceedings of the Convention and can vouch for the high quality of the work it accomplished.
Jag deltog i konventets förhandlingar och kan vittna om den höga kvaliteten på det arbete som det presterade.
EnglishParliament must vouch for it.
Parlamentet bör vara garant för en sådan information.
EnglishI can vouch for the social value of volunteering and I support its development and the recognition of its worth in our societies.
Jag kan intyga volontärarbetets sociala värde, och jag stöder dess utveckling och erkännandet av dess värde i våra samhällen.
EnglishI took part in the proceedings of the Convention and can vouch for the high quality of the work it accomplished.
Jag uppskattar det ypperliga kvaliteten på det arbete som Europaparlamentet och de olika ordförandeskapen har gjort och måste tacka dem för det.
EnglishIn my country, the consumption of these is 6.5 kg per head annually and anyone who knows how these products are cooked can vouch for the fact that this is a very substantial amount.
I mitt land uppgår konsumtionen till 6,5 kg per invånare och år, och alla som vet hur dessa produkter tillagas kan intyga att det är en betydande mängd.
EnglishI can vouch for the fact that I too was impressed with the determination and democratic outlook of Mongolia's Vice-Premier, whom I received on behalf of Mrs Fontaine.
Jag kan säga att även jag var imponerad av beslutsamheten och den demokratiska inställningen hos Mongoliets vice premiärminister som jag fick ta emot å Fontaines vägnar.
EnglishI can vouch for the fact that I too was impressed with the determination and democratic outlook of Mongolia' s Vice-Premier, whom I received on behalf of Mrs Fontaine.
Jag kan säga att även jag var imponerad av beslutsamheten och den demokratiska inställningen hos Mongoliets vice premiärminister som jag fick ta emot å Fontaines vägnar.
EnglishThe mention of social standards arouses reactions in some of our WTO partners, particularly among developing countries, which are, and I can vouch for this, extremely heated.
Det faktum att sociala normer tas upp väcker oerhört starka reaktioner hos vissa av våra partner inom WTO, i synnerhet bland utvecklingsländerna, det kan jag intyga.
EnglishMr Martens, you may have forgotten to sign, but there are a lot of us here and we can vouch for your continued presence in this Chamber which, I think, holds you in great respect.
Herr ordförande Martens, det kan hända att ni har glömt att skriva under, men vi är många här som kan bestyrka er ständiga närvaro i den här kammaren, och som jag tycker hedrar er.