"vocation" - Svensk översättning

EN

"vocation" på svenska

volume_up
vocation {substantiv}

EN vocation
volume_up
{substantiv}

vocation (även: calling)
volume_up
kall {neut.}
It becomes a vocation when it helps others - when the Goliaths come to the aid of the Davids.
Det blir ett kall när det tjänar andra - när Goliat kommer till Davids hjälp.
For my fishermen, fishing is more than a job, it is a way of life, a tradition, even a vocation.
Det är en livsstil, en tradition och till och med ett kall.
That is our vocation, that is the purpose of our political union.
Det är vår kallelse; det är syftet med vår politiska union.
vocation (även: call, calling, invitation, mission)
In effect, Europe's vocation is to develop itself, unite itself.
Det är faktiskt Europas kallelse att utvecklas, att enas.
To do so is not only Europe’s vocation, but also in its interests.
Att göra detta är inte bara EU:s kallelse, utan det ligger också i dess intresse.
That is our vocation, that is the purpose of our political union.
Det är vår kallelse; det är syftet med vår politiska union.
vocation (även: art, calling, career, occupation)
volume_up
yrke {neut.}
(Laughter) It's a very relaxing vocation.
(skratt) Det är ett yrke som får en att slappna av.
vocation (även: ability, aptitude, faculty, genius)
We consider that Malta has a natural vocation, both in terms of its democratic institutions and respect for human rights, to form an integral part of the European Union.
Vi anser att Malta har en naturlig fallenhet, både när det gäller dess demokratiska institutioner och respekten för de mänskliga rättigheterna, att bli en integrerad del av Europeiska unionen.
vocation (även: calling)

Synonymer (engelska) till "vocation":

vocation

Användningsexempel för "vocation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFirstly, the ELDR Group in this House comes here in terms of a European vocation.
För det första kommer parlamentets ELDR-grupp hit p.g.a. ett europeiskt engagemang.
EnglishThe European vocation for peace in the Middle East remains as strong as ever.
Den europeiska viljan till fred i Mellanöstern är starkare än någonsin.
EnglishTo do so is not only Europe’s vocation, but also in its interests.
Att göra detta är inte bara EU:s kallelse, utan det ligger också i dess intresse.
EnglishIt becomes a vocation when it helps others - when the Goliaths come to the aid of the Davids.
Det blir ett kall när det tjänar andra - när Goliat kommer till Davids hjälp.
EnglishThis is especially true for connections to Strasbourg, a city with an international vocation.
Detta gäller särskilt anslutningar till Strasbourg, en stad med internationella ambitioner.
EnglishToday, nobody denies these three countries' natural vocation to enter the European Union.
Idag bestrider ingen dessa tre länders naturliga strävan att bli medlemmar av Europeiska unionen.
EnglishThe parties must know that their natural vocation is to be in Europe.
Parterna måste veta att de av naturen är ägnade att tillhöra EU.
EnglishToday, nobody denies these three countries ' natural vocation to enter the European Union.
Idag bestrider ingen dessa tre länders naturliga strävan att bli medlemmar av Europeiska unionen.
EnglishOur message must be clear: all candidate countries have a vocation for membership of the European Union.
I Europeiska rådet i december bör vi ha alla kandidatländerna i åtanke.
EnglishTheir hair has to be dealt with eventually... and it is our job, it is our vocation to be ready.
Håret måste fixas nån gång och det är vår sak att vara redo.
EnglishFor my fishermen, fishing is more than a job, it is a way of life, a tradition, even a vocation.
För mina fiskare är fiske mer än ett jobb. Det är en livsstil, en tradition och till och med ett kall.
EnglishThe Balkans' natural vocation is to join the European Union.
Balkans naturliga böjelse är att gå med i Europeiska unionen.
EnglishAlthough enlargement has a political vocation, it must also be a source of impetus and growth.
Även om utvidgningen har en politisk innebörd måste den också utgöra en källa till stimulans och tillväxt.
EnglishWe have a role to play on the international stage, a position to occupy, a vocation to live up to.
Vi har en roll att spela på den internationella scenen, en plats att uppta och en uppgift att fullgöra.
EnglishThe Thessaloniki Summit of 21 June 2003 clearly emphasised the European vocation of the Western Balkans.
Vid toppmötet i Thessaloniki den 21 juni 2003 betonades EU:s engagemang för västra Balkan kraftigt.
EnglishThis would be to forget our responsibilities with regard to these countries and to forget our vocation in the world.
Det skulle vara att glömma vårt ansvar gentemot dessa länder och vår uppgift i världen.
EnglishWe want to preserve the competitiveness and exporting vocation of our farming while developing rural areas.
Vi vill både bevara vårt konkurrenskraftiga och exportorienterade jordbruk samt utveckla landsbygden.
EnglishTurkey' s vocation within Europe, however, is a debate of great interest within the international community.
Turkiets " europeisering" är emellertid en fråga av stort intresse för hela det internationella samfundet.
EnglishTurkey's vocation within Europe, however, is a debate of great interest within the international community.
Turkiets " europeisering " är emellertid en fråga av stort intresse för hela det internationella samfundet.
EnglishWhose vocation is it to be a member of the European Union?
Vem är behörig att ta del i Europeiska unionen?