"vigour" - Svensk översättning

EN

"vigour" på svenska

volume_up
vigour {substantiv}
SV

EN vigour
volume_up
{substantiv}

vigour (även: beef, capacity, drive, energy)
volume_up
kraft {utr.}
Lastly, it lacked the vigour required for dealing with real threats.
Slutligen saknar betänkandet den kraft som krävs för att hantera verkliga hot.
We will also react with the necessary vigour to events in the country.
Vi kommer också att reagera med nödvändig kraft på det som sker i landet.
This House must meet the challenge of bridging that gap with vigour and authority.
Denna kammare måste möta utmaningen med att överbrygga denna klyfta med kraft och myndighet.

Synonymer (engelska) till "vigour":

vigour

Användningsexempel för "vigour" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThey are ready to realize a new life with nothing but good will, vigour and hope.
De är redo att starta ett nytt liv med inget förutan god vilja, hälsa och hopp
EnglishSome Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.
Somliga medlemsstater agerar mycket kraftfullt, medan andra är mycket långsamma.
EnglishMr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.
Cabrol har med sedvanlig energi och flit fullföljt sina extra förslag.
EnglishWe must continue with vigour and determination in the future on this issue.
Vi måste kraftfullt och bestämt ta itu med denna fråga i framtiden.
EnglishI look forward to resuming with vim and vigour in the New Year.
Jag ser fram emot att återuppta arbetet med energi och styrka under det nya året.
EnglishIt is my opinion that we must give more vigour into the debates on the principle of subsidiarity.
Min uppfattning är att vi måste göra debatten om subsidiaritetsprincipen mer levande.
EnglishI look forward to working with you, full of new energy and vigour in the New Year!
Vad som i grund och botten sker är att USA: s och dess allierades invasion finansieras och görs legal.
EnglishThose who organise illegal immigration should be prosecuted with the utmost vigour.
De som organiserar illegal invandring bör straffas hårt.
EnglishWe have brought new vigour to the Quartet in recent months.
De senaste månaderna har vi tillfört Mellanösternkvartetten ny livskraft.
EnglishThey are not being pursued with sufficient determination or vigour.
De har inte fullföljts med tillräcklig beslutsamhet och styrka.
EnglishThis discussion, ladies and gentlemen, must also take place here in our Chamber, with greater vigour.
Denna debatt, mina damer och herrar, måste också i större grad föras här i vårt parlament.
EnglishTherefore, we need to make sure there is hybrid vigour.
Det är orsaken till att vi måste se till att ha hybridvigör (heterosis).
EnglishI ask the Commission to respond to it with vigour, determination and singleness of purpose.
Jag ber kommissionen att kraftfullt, beslutsamt och med ett tydligt syfte reagera på detta betänkande.
EnglishMy own view is that we should continue to argue our position on human rights with considerable vigour.
Jag anser att vi bör fortsätta framföra vår ståndpunkt om mänskliga rättigheter med stor energi.
EnglishThe problems of unemployment must be confronted with renewed vigour.
Arbetslöshetsproblemen måste konfronteras med nya tag.
EnglishIt is only really in the last year and a half that the matter has been addressed with any vigour.
Det är först under det senaste halvåret som man har tagit sig an detta på ett verkligt kraftfullt sätt.
EnglishHe was followed by Mrs Lynne - also due to speak today - who reinforced what was said with great vigour.
Han följdes av Lynne - som också skall tala i dag - som underbyggde det som sades med stor energi.
EnglishLegal limits, however, are being defended with great vigour.
Men rättsgränserna i Europa försvaras med seg envishet.
EnglishIt must pursue the reforms, which were initiated at previous meetings, with rigour and vigour.
Man måste på ett bestämt och kraftfullt sätt fullfölja de reformer som man tog initiativ till vid tidigare möten.
EnglishTherefore, the European Union must show considerably more vigour.
Därför måste EU agera mycket mer kraftfullt.