"via mail" - Svensk översättning

EN

"via mail" på svenska

EN via mail
volume_up
[exempel]

via mail (även: via post)

Liknande översättningar för "via mail" på svenska

via preposition
mail substantiv
to mail verb
Swedish

Användningsexempel för "via mail" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou will be informed, via e-mail, about which service your question has been forwarded to.
Du kommer via e-post att informeras om vart din fråga vidarebefordrats.
EnglishYou can access Google Mail via a PC, Mac, or Linux computer.
Du kan få åtkomst till Google Mail via en PC-, Mac- eller Linux-dator.
EnglishYou will be informed, via e-mail, about which service your question has been forwarded to.
Du underrättas sedan via e-post om vart det har skickats.
EnglishTo schedule an appointment with us, e-mail us via the link below.
För att boka en tid med oss så mailar du oss via länken nedan.
English., you cannot send this via e-mail.
Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.
EnglishUniversity employees and students are offered IT support via telephone and e-mail through the LiU IT Helpdesk.
Genom LiU-IT:s Kundcenter erbjuds universitetets anställda och studenter IT-support via telefon och e-post.
EnglishInvite others via e-mail to read a newsgroup
Bjud in andra via e-post att delta i en diskussion
EnglishYou have been informed of the details via e-mail.
Ni har informerats om detaljerna via e-post.
EnglishPlease note that selecting 'Always use https' will prevent you from accessing Google Mail via HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
Om du väljer "Använd alltid https" får du inte tillgång till Google Mail via HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
EnglishPlease note: accessing Google Mail via POP, IMAP, mobile, orwith other Google products is considered activity.
Tänk på att om du kommer åt Google Mail via POP, IMAP, mobiltelefon eller genom andra Google-tjänster räknas detta som kontoaktivitet.
EnglishThis form is being submitted via e-mail.
EnglishPlease note: accessing Google Mail via POP, IMAP, mobile, orwith other Google products is considered activity.
Tänk på att om du använder Google Mail via POP, IMAP, mobiltelefon eller via andra tjänster från Google, så räknas detta som kontoaktivitet.
EnglishNote: This article applies to accessing Google Mail via IMAP1 on Apple devices and does not apply to Google Sync (Microsoft® Exchange).
Den här artikeln gäller åtkomst till Google Mail via IMAP1 på Apple-enheter. Den gäller inte Google Sync (Microsoft® Exchange).
EnglishI choose to vote against the position adopted by my political group when it comes to the rules about sending out unsolicited advertisements to consumers via e-mail.
Jag väljer att gå emot den ståndpunkt som min partigrupp har intagit vad gäller reglerna om att via e-post sända ut icke beställd reklam till konsumenter.
EnglishI choose to vote against the position adopted by my political group when it comes to the rules about sending out unsolicited advertisements to consumers via e-mail.
. Jag väljer att gå emot den ståndpunkt som min partigrupp har intagit vad gäller reglerna om att via e-post sända ut icke beställd reklam till konsumenter.
EnglishThe many reports of human rights organisations and the testimonies of refugees themselves are flooding into our offices via the ordinary mail and via e-mail.
Många rapporter, redogörelser från människorättsorganisationer och vittnesmål från flyktingarna själva strömmar in på våra kontor i form av vanlig post och via Internet.
EnglishTherefore it is possible with the amendments in this field to prevent citizens from feeling that via e-mail and via our mobile phones a disguised ECHELON system is again being introduced.
Med ändringsförslagen på det här området går det att förhindra att medborgarna får en känsla av att ett nytt förtäckt Echelonsystem införs via e-post och via våra mobiltelefoner.