"vexatious" - Svensk översättning

EN

"vexatious" på svenska

EN vexatious
volume_up
{adjektiv}

Användningsexempel för "vexatious" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOf course it is vexatious when reports either arrive late or are incomplete.
Naturligtvis är det irriterande när rapporterna inkommer sent eller är ofullständiga.
EnglishThis proposal is particularly hard and vexatious for Ireland.
Detta förslag är speciellt hårt och förargligt för Irland.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, food and consumer protection have become vexatious topics.
Herr ordförande, herr kommissionär, kära kolleger! Livsmedel, konsumentskydd - dessa frågor har blivit laddade ämnen.
EnglishI find this vexatious, but I will nonetheless vote 'yes' today, because if you cannot get what you want you must want what you get.
Jag tycker att detta är förargligt, men icke desto mindre kommer jag att rösta ja i dag. Om man inte kan få det man vill så måste man vilja det man får.
EnglishIt is clear that the prosecution is a vexatious one, by a private organisation, designed to deprive Mr Gollnisch of his elected position and his good name.
Det är tydligt att detta är en okynnestalan från en privat organisation, avsedd att beröva Bruno Gollnisch hans ställning och hans goda namn.
EnglishIt is extremely vexatious that this House should be landed with the shortages that have already occurred on account of bad management in the Members’ pension funds.
Det är extremt irriterande att parlamentet ska dra på sig de underskott som redan har uppkommit på grund av dålig förvaltning av parlamentsledamöternas pensionsfonder.
EnglishIt really would be vexatious if we were to fail to put in place a pilot project that underlined our own call for stronger SMEs in developing countries.
Det skulle verkligen vara förargligt om vi skulle misslyckas med att inrätta ett pilotprojekt som framhäver vår egen efterfrågan på stärkta små och medelstora företag i utvecklingsländer.
EnglishOne problem that is extremely vexatious to the public is that of international roaming, for they still incur far too many charges when phoning across borders on mobiles.
Ett problem som är oerhört besvärande för allmänheten är internationell roaming, för de drar fortfarande på sig alltför höga kostnader när de ringer över gränser med mobiltelefoner.
EnglishIn my proposal, the right of appeal is restricted solely to those whose rights are infringed by a decision, so that appeal is not used with deliberately vexatious intent.
I mitt förslag begränsas besvärsrätten till att gälla endast dem vilkas rättigheter kränks av det fattade beslutet, för att besvärsrätten inte skall kunna utnyttjas som medvetet ofog.