"verbal" - Svensk översättning

EN

"verbal" på svenska

SV

"verbal" på engelska

EN

EN verbal
volume_up
{adjektiv}

verbal (även: oral)
This was explained to Belarus in the verbal notes sent by the Commission on 8 May.
Detta förklarades för Vitryssland i de register över muntlig kommunikation som kommissionen sände den 8 maj.
In the case of bioethanol, I should like to introduce a verbal addition.
När det gäller bioetanol vill jag införa ett muntligt tillägg.
We cannot allow verbal attacks, however aggressive, to lead to actual physical violence.
Vad vi inte kan tillåta är att muntliga attacker, hur aggressiva de än är, övergår i gärningar.
verbal (även: linguistic, linguistically)
verbal
volume_up
verbal {adj.}
Mere verbal criticism of totalitarian and dictatorial regimes is no longer enough.
Enbart verbal kritik av totalitära och diktatoriska regimer är inte längre nog.
I therefore believe that the verbal concern about gender aspects is not sufficient.
Jag tror alltså att verbal oro över könsaspekter inte räcker.
We obviously do not associate ourselves with such a verbal masquerade on such a dramatic subject.
Vi medverkar självklart inte i en dylik verbal maskerad om en så allvarlig fråga.

Synonymer (svenska) till "verbal":

verbal

Användningsexempel för "verbal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, you did not really answer my question because you said 'verbal' .
Herr ordförande! Ni svarade inte riktigt på min fråga eftersom ni sade " muntligt" .
EnglishIn particular, however, we should note the matter of verbal communication.
Men vi måste särskilt vara uppmärksamma på problemet med den verbala kommunikationen.
EnglishThere are, I am afraid to say, a large number of verbal, and we must not tolerate them.
Det sker tyvärr en hel del verbala felsteg, som vi inte får tolerera.
EnglishThere are, I am afraid to say, a large number of verbal , and we must not tolerate them.
Det sker tyvärr en hel del verbala felsteg, som vi inte får tolerera.
EnglishDialogue implies that there be two people, two languages, two verbal approaches.
En dialog förutsätter två personer, två språk och två tal.
EnglishIf they come out, they encounter verbal or even physical aggression.
Om de avslöjar sin sexuella läggning blir de verbalt och till och med fysiskt attackerade.
EnglishAnd, you know, it is dangerous to keep the issue of employment merely at the verbal level.
Annars finns det risk för att åtgärderna förblir bara fagert tal.
EnglishIt is all about verbal violence that has turned into violence on the streets and resulted in four deaths.
Det handlar om verbalt våld som har övergått i gatuvåld och orsakat fyra dödsfall.
EnglishAnd then there's a verbal mind, they know every fact about everything.
Dessa vet allt, om allt. ~~~ En annan grej är känselproblem.
EnglishThis was explained to Belarus in the verbal notes sent by the Commission on 8 May.
Detta förklarades för Vitryssland i de register över muntlig kommunikation som kommissionen sände den 8 maj.
EnglishThis is evidence of the way verbal violence leads to physical violence.
Det visar hur det verbala våldet leder till fysiskt våld.
EnglishDespite the verbal outpourings in Sharm el-Sheikh and Jerusalem, nothing has yet been done in this respect.
Trots diskussionerna i Sharm el-Sheikh och Jerusalem har inget ännu gjorts i detta hänseende.
EnglishWe are extremely satisfied that Parliament has given this verbal approval to the seven agreements with Switzerland.
Men det har varit en nyttig debatt som har återspeglat ämnets betydelse.
EnglishThe protest is only verbal and is never backed up by any action.
Protesten förblir ord som aldrig följs av handlingar.
EnglishThat certainly applies to Mr Slota's verbal radicalism, but it also applies particularly to the Hungarian Guard.
Det gäller utan tvekan Ján Slotas verbala radikalism, men även framför allt ”Ungerska gardet”.
EnglishI come from a country in which for over 45 years attempts were made to cast a verbal spell over the economy.
Det är just därför att Europeiska kommissionen är för sådana åtgärder som vi kommer att stödja den.
EnglishThese people are subjected to verbal and physical abuse and even legally persecuted for fabricated reasons.
Dessa personer utsätts för verbala och fysiska övergrepp och förföljs även rättsligt av påhittade skäl.
EnglishVerbal abuse is hurled at some of our fellow citizens, and real forms of discrimination are emerging.
Vissa av våra medborgare utsätts för verbala attacker, och verkliga former av diskriminering börjar visa sig.
EnglishNever before has there been so much verbal condemnation without being followed up by sanctions.
Aldrig tidigare har så många verbala fördömanden yttrats utan att dessa också har uppföljts i termer av sanktioner.
EnglishAnd in that non-verbal portion, there's some serious magic.
I den icke-verbala delen finns en del viktig magi.