"velocity" - Svensk översättning

EN

"velocity" på svenska

volume_up
velocity {substantiv}

EN velocity
volume_up
{substantiv}

velocity (även: pace, rate, speed, clip)
If you looked at one of these galaxies and measured its velocity, it would be moving away from you.
Om du tittade på en av dessa galaxer och mätte dess hastighet, skulle den röra sig bort från dig.
Also, in some countries there are biofuel blends that also influence the velocity of the possibility to change prices according to the oil price.
Det finns också biobränsleblandningar i vissa länder som också påverkar den hastighet med vilken priserna kan förändras i förhållande till oljepriset.
We develop both ultrasonic and optical sources and receivers for measuring surface geometry, position and velocity of solid objects, fluids, gases and suspensions.
Vi utvecklar både ultraljud, optiska källor och mottagare för att mäta ytans geometri, position och hastighet på fasta föremål, vätskor, gaser och suspensioner.

Synonymer (engelska) till "velocity":

velocity
English

Användningsexempel för "velocity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWhat's the fun of having a car like that if you can't get a little velocity going?
Varför ska man ha en sådan bil om man inte kör lite för fort?
EnglishIn the course of the rest of the year I can say with certainty that velocity will at least be maintained.
Under resten av året kan jag med säkerhet säga att denna frekvens åtminstone behålls oförändrad.
EnglishWind velocity... 1 0. 2 north by northwest.
EnglishThe Laboratory will be developed into a significant node in Europe for measuring deformation and velocity fields both in the laboratory at LTU and in field.
Laboratoriet ska formas till en betydande nod i Europa för mätning av deformation- och hastighetsfält både i laboratoriet på LTU och i fält.
EnglishThere has been a substantial variation in the velocity of circulation because of new developments within the financial services industry and this is merely another one of those.
Omloppshastigheten har varierat avsevärt, på grund av den utveckling som har ägt rum på området för finansiella tjänster, och detta är rätt och slätt en ny del av denna utveckling.