"vehicle" - Svensk översättning

EN

"vehicle" på svenska

volume_up
vehicle {substantiv}

EN vehicle
volume_up
{substantiv}

vehicle
volume_up
fordon {neut.}
We want you to repossess a vehicle that belongs to us... a vehicle that you designed, Mr.
Vi vill att ni återtar ett fordon som tillhör oss... ett fordon du har skapat, Mr.
 Will the Commission define the meaning of ‘new types’ of vehicle?
 Kommer kommissionen att definiera vad ”nya typer” av fordon innebär?
Across the world people are working on hydrogen vehicle standards.
Över hela världen arbetar människor med standarder för vätgasdrivna fordon.
vehicle (även: bandwagon, carriage, kart, trolley)
volume_up
vagn {utr.}
Currency is rather like Buddhism, it is a small vehicle for the transmission of information.
En valuta är litegrann som buddismen, en liten vagn som transporterar information.
And then they must be allowed out of the vehicle after eight hours, watered, fed, rested and then possibly put back in the vehicle.
Och sedan måste de efter åtta timmar släppas ut ur vagnen, få vatten, få mat, vila och sedan eventuellt in i vagnen igen.
For vehicles they chose old ICR carriages, built between 1986 and 1987.
När det gäller vagnar har man valt gamla ICR-vagnar som byggdes 1986–1987.
vehicle (även: minister)
vehicle (även: binder)
vehicle (även: conveyance)
vehicle (även: vessel)
When I say, "I'm operating it," but my mind is in the vehicle.
När jag säger, att jag styr den men mentalt är jag inne i farkosten.
Due to security reasons, strict regulations exist for aerial vehicles.
Strikt regelverk För flygande farkoster finns, av säkerhetsskäl, ett strikt regelverk.

Synonymer (engelska) till "vehicle":

vehicle
English

Användningsexempel för "vehicle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI can only lend my complete support to what Mr Groote had to say about vehicle tax.
Jag kan bara ge mitt fulla stöd till det som Matthias Groote sa om fordonsskatt.
EnglishRegistration and motorised vehicle tax do not belong to the harmonised taxes.
Registreringsskatter och fordonsskatter tillhör inte de harmoniserade skatterna.
EnglishOther major vehicle manufacturers will accede to the agreement sooner or later.
Ytterligare viktiga biltillverkare kommer med tiden att godkänna överenskommelsen.
EnglishYou are a powerful vehicle for peace, stability and prosperity in your own region.
Ni är ett kraftfullt instrument för fred, stabilitet och välstånd i er region.
EnglishA harmonised labelling system for vehicle tyres in the EU is problematic, however.
Ett harmoniserat märkningssystem för fordonsdäck i EU är emellertid problematiskt.
EnglishIndeed, smaller European cities are already being choked by vehicle traffic.
Mindre europeiska städer håller faktiskt redan på att kvävas av fordonstrafiken.
EnglishI feel sure that motor-vehicle heating systems will play a crucial role here too!
Jag är övertygad om att även värmesystemen för motorfordon spelar en avgörande roll.
EnglishRoad accidents are caused both by human error and by poor vehicle condition.
Trafikolyckor orsakas både av den mänskliga faktorn och av fordonens dåliga skick.
EnglishHere every industry will have to play its part, including the vehicle manufacturers.
Här måste varje industri dra sitt strå till stacken, inklusive fordonstillverkarna.
EnglishFor all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.
Trots alla dessa möjligheter återstår problemet att byta ut fordonsparken.
EnglishIn Europe 380 000 businesses are involved in motor vehicle distribution and services.
I EU är 380 000 företag engagerade i distribution och service av motorfordon.
EnglishMy country is one of the ten member states with a vehicle registration tax.
Mitt land är en av de tio medlemsstater som har en fordonsregistreringsskatt.
EnglishHowever, with good regulations we can do much to help create a cleaner vehicle fleet.
Men med bra regelverk kan vi göra mycket för att bidra till en renare fordonsflotta.
EnglishI believe that languages are a vehicle for communication rather than for isolation.
Jag anser att språk är ett kommunikationsverktyg snarare än ett redskap för isolering.
EnglishAllow me to refer to the regulation on motor vehicle emissions, the Euro 5 regulation.
Låt mig ta upp förordningen om utsläpp från motorfordon, Euro 5-förordningen.
EnglishIf you do not have a certificate then you are not allowed to operate the vehicle.
Om man inte har något besiktningsinstrument, får man inte köra fordonet.
EnglishIt could presumably be argued that the fee payable for this kind of vehicle is high.
Man kan förmodligen säga att den avgift som gäller för denna trafik är hög.
EnglishAllow me to refer to the regulation on motor vehicle emissions, the Euro 5 regulation.
Låt mig ta upp förordningen om utsläpp från motorfordon, Euro 5-förordningen.
EnglishThe vehicle industry is going to undergo a major transformation, which has already begun.
Fordonsindustrin kommer att genomgå stora omvälvningar och de har redan börjat.
EnglishThe vehicle was abandoned well within the eastern sovereign base areas.
Fordonet hittades övergivet, med god marginal inom de östra suveräna basområdena.