"vehemence" - Svensk översättning

EN

"vehemence" på svenska

volume_up
vehemence {substantiv}

EN vehemence
volume_up
{substantiv}

1. "passion"

vehemence (även: anxiety, ardor, devotion, enthusiasm)
volume_up
iver {utr.}
vehemence (även: ardor, fervour, fire, glow)
volume_up
glöd {utr.}
Others advocate such research, and do so with great vehemence.
Andra förespråkar sådan forskning, och detta med stor glöd.
vehemence (även: passion, fire, flame)
Lastly, a final observation on the Stability and Growth Pact: Mr Cohn-Bendit, with his forceful and youthful vehemence
Daniel Marc Cohn-Bendit, med sin kraftfulla och ungdomliga lidelse
– or rather, with his forceful and formerly youthful vehemence – made a speech on the implementation of the Stability and Growth Pact and criticised the Commission for its decision.
… – eller snarare med sin kraftfulla och en gång ungdomliga lidelse – talade om genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten och kritiserade kommissionen för dess beslut.

2. "violence"

vehemence (även: violence)
For this reason, I also appreciate the vehemence with which Mr Tindemans has stated this problem.
Av den anledningen uppskattar jag också den häftighet med vilken Tindemans ställer frågan.
I should say at the outset that in spite of the vehemence with which some have spoken, I am going to indicate support for seven amendments out of the ten that have been put forward.
Jag bör inledningsvis säga att trots den häftighet som en del har visat upp, kommer jag att stödja sju av de tio ändringsförslag som har lagts fram.
vehemence (även: turbulence, turbulency, violence)

Synonymer (engelska) till "vehemence":

vehemence

Användningsexempel för "vehemence" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWho is fighting this Treaty of Amsterdam with the greatest vehemence?
Vem bekämpar detta Amsterdamfördrag med störst intensitet?
EnglishI was surprised at the vehemence of Mrs Frassoni's criticisms.
Jag förvånades över våldsamheten i Frassonis kritik.
EnglishThroughout this working year, I have experienced at first hand the vehemence and the passion of the political debate on this subject.
Under hela detta arbetsår har jag verkligen fått uppleva en ivrig och passionerad debatt om detta ämne.
EnglishThis was a necessary measure though, because the vehemence of the Court of Auditor's criticism on this point meant that steps had to be taken.
Men denna åtgärd var nödvändig eftersom revisionsrättens kritik även på detta område var så intensiv, att man måste ta konsekvenserna av det.
EnglishThis was a necessary measure though, because the vehemence of the Court of Auditor' s criticism on this point meant that steps had to be taken.
Men denna åtgärd var nödvändig eftersom revisionsrättens kritik även på detta område var så intensiv, att man måste ta konsekvenserna av det.